วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญชวนทุกท่านมีส่วนร่วมในการสร้างป่าชุมชนบ้านโคกศรี ต.นาดี อ. หนองแสง จ. อุดรธานี

15 มิ.ย. 2021
355

ขอเชิญชวนทุกท่านมีส่วนร่วมในการสร้างป่าชุมชนบ้านโคกศรี ต.นาดี อ. หนองแสง จ. อุดรธานี เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดิน เก็บรักษาน้ำ ดูดก๊าซเรือนกระจก และสร้างแหล่งอาหารสำหรับคนในชุมชน ตามแนวทาง ปลูก “ป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง” ตลอดจนสืบสานสัมพันธ์ของคนในชุมชน ระหว่างชุมชน และในสังคมไทย โดยดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 20 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกศรี” ปีนี้ปลูกป่าออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโควิด 19

🌱ทุกท่านมีส่วนร่วมได้โดย
👍ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับชุมชนโคกศรี ก่อนวันที่20 มิถุนายน พ.ศ.2564

👌ลงทะเบียน “ปลูกต้นไม้ออนไลน์”และบริจาคเข้า #กองทุนวันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกศรี เพียงต้นกล้าละ 50 บาท ผ่าน QR code

จะมีชาวบ้านช่วยปลูกและดูแลให้เป็นอย่างดี (พร้อมปักป้ายชื่อผู้บริจาค)

และโอนเข้าบัญชี 020-1974-1099-3
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา หนองแสง
ชื่อบัญชี กองทุนวันสิ่งแวดล้อมบ้านโคกศรี

**********

ขอขอบคุณในสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ การสนับสนุนพลังชุมชน

โดย ผศ. ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา หัวหน้าโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน CEIS

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png

Loading