วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

“รมช.มนัญญา” เปิดงาน “ดื่มนมทานเนื้อปลอดภัย ส่งกำลังใจให้เกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปีสกินในโค – กระบือ” สร้างความมั่นใจคนไทยบริโภคนมโค-เนื้อโค

18 มิ.ย. 2021
268

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ดื่มนมทานเนื้อปลอดภัย ส่งกำลังใจให้เกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปี สกินในโค – กระบือ” ณ สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรม มีพร้อมผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ ว่า ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกินในโค – กระบือใน 51 จังหวัด ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยมีโค กระบือป่วยแล้วกว่า 85,000 ตัว ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค และกระบือ รวมทั้งเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนว่าโรคลัมปี สกิน เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโค และกระบือ ไม่เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่บริโภคผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค นมโคสดแท้ 100% และการบริโภคเนื้อโคที่สะอาด ปลอดภัย จึงมอบหมายให้ อ.ส.ค. ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จัดกิจกรรม “ดื่มนมทานเนื้อปลอดภัย ส่งกำลังใจให้เกษตรกร สู้ภัยโรคลัมปี สกิน ในโค–กระบือ” ขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในฟาร์มเลี้ยงโคนมและฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร จึงได้มอบเวชภัณฑ์/ยากำจัดแมลงพาหะ แก่สหกรณ์โคนมและสหกรณ์โคเนื้อจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด(สาขาน้ำพอง) สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด (สาขาพังทุย) สหกรณ์โคนมน้ำพอง จำกัด (สาขาอุบลรัตน์-เขาสวนกวาง) สหกรณ์โคนมกระนวนสามัคคี ส สหกรณ์โคนมศรีธาตุ จำกัด สหกรณ์โคนมทุ่งฝน จำกัด สหกรณ์โคนมหนองวัวซอ จำกัดและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ขัวเรียงชุมแพ จำกัด

รมช.เกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า อ.ส.ค. ได้บูรณาการทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการกระจายอุปกรณ์ฉีดพ่นยา เวชภัณฑ์ยาไปสู่เกษตรกร พร้อมทั้งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นกำลังเสริมให้กับกรมปศุสัตว์ ซึ่งขอยืนยันว่าวัวที่หายจากโรคแล้ว สามารถรับประทานเนื้อได้ รวมทั้งผลผลิตน้ำนมดิบที่ได้ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ จนมั่นใจว่ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลก่อนออกสู่ผู้บริโภค จึงขอให้ประชาชนมั่นใจ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน ที่ยังวิกฤติในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม-โคเนื้อทั่วประเทศ จึงกังวลว่าจะรุกลามมายังผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์โคนมที่ส่งน้ำนมดิบให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาจึงได้สั่งการให้อ.ส.ค.เฝ้าระวังโรคในพื้นที่พร้อมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และให้รายงานสถานการณ์ให้ทราบอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

โอกาสนี้ รมช.มนัญญา ได้สาธิตการทำผลิตภัณฑ์นมโยเกิร์ตสมูธตี้ และสาธิตการทำสเต็กเนื้อ พร้อมทั้งรับประทานและดื่ม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนเยี่ยมชมบูธเกษตรกรโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร และพบปะสมาชิกในโครงการ

ด้านนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า การดูแล ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนถือเป็นภารกิจสำคัญของ อ.ส.ค. โดยที่ผ่านมาได้มอบหมายให้สำนักงาน อ.ส.ค. แต่ละสำนักงานภาคเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดพร้อมลงพื้นที่คอยให้คำแนะนำและวิธีการป้องกันพร้อมเฝ้าระวังให้กับเกษตรกรและสหกรณ์โคนมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในฟาร์มโคนมของเกษตรกรซึ่งเป็นสาเหตุที่จะส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรและอาชีพการเลี้ยงโคนม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png

 346 total views,  1 views today