ขก.เปิดพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค.2564

ขอนแก่นเปิดพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค.2564

880734

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 23 ก.ค.2564ที่แปลงนาต้นแบบบ้านป่าดู่ ม.8 ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น นำคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและประชาชนในเขต อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยก่อนหน้าที่จะร่วมกิจกรรมได้ร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนฯเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีด้วยการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา และผลิตปุ๋ยทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ ตามศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดล

นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานนระดับอำเภอ ได้สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ด้วยการพัฒนาพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และการเอามื้อสามัคคี ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื้นที่ อ.มัญจาคีรี ได้รับความร่วมมือจากเกษตรทุกพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินกิจกรรมที่บ้านป่าดู่ บนที่ดิน 3 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ด้วยการประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล จนสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

880746
880730
880731
sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png

 540 total views,  1 views today