วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

พช. ขอนแก่น -จัดประกวดผ้าไหม ในงานจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม จังหวัดขอนแก่น

13 ส.ค. 2021
1810

พช. ขอนแก่น : จัดประกวดผ้าไหม ในงานจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม จังหวัดขอนแก่น)/วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวดผ้าไหม ในงานจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้า การลงทุนสินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯขอนแก่น อาจารย์จากคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผ้าไหมในครั้งนี้ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินจ้างเหมาโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้า การลงทุนสินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัด กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม และการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหมผลิตภัณฑ์จากไหม เป็นกิจกรรมสำคัญที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่สู่สากล(WCC-Word Craft City For Ikat (Mudmee) ภายใต้ทีมงานถักทอเส้นใย สู่สายใยโลก Mudmee Bienale 2021 การจัดประกวดผ้าไหม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ และการสืบสานอนุรักษ์ปลุกกระแสเทรนผ้าไหมให้ทันสมัย พร้อมดึงรายได้เข้าสู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักผ่านการประกวดผ้าไหม กลุ่มเป้าหมายที่ส่งผ้าไหมเข้าประกวดประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดขอนแก่น ส่งผ้าไหมมัดหมี่เข้าประกวดทั้งหมด จำนวน 135 ผืน แยกตามประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ผ้าไหมมัดหมี่แบบ 2 ตะกอหรือ 3 ตะกอ จำนวน 74 ผืน
ประเภทที่ 2 ผ้าไหมมัดหมี่ลายประจำจังหวัด”แคนแก่นคูณ” จำนวน 29 ผืน
ประเภทที่ 3 ผ้าไหมมัดหมี่ลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จำนวน 32 ผืน


นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประกวด จะทำให้ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมจังหวัดขอนแก่นมีการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การผลิตผ้าไหม ให้มีขนาด สัดส่วน สีสัน ลวดลาย ที่เหมาะสมสวยงามและตอบสนองประโยชน์การใช้สอยให้มากยิ่งขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาด มีศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่สู่สากล ตามเป้าหมายที่วางไว้
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า มาถึงวันนี้ทุกภาระกิจที่จังหวัดขอนแก่นได้ระดมสรรพกำลังในการนำเสนอตนเองในฐานะเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ ได้ประสบผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจ สร้างความสุขและโอกาสให้แก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ในการประกาศตัวเป็นเมืองที่มีศักยภาพระดับโลกในด้านงานหัตถกรรมผ้ามัดหมี่ นับเป็นความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในระดับสากล รวมทั้งเรียนรู้ในเรื่องความร่วมมือของคนในพื้นที่ในการร่วมกันทำงานหลายหน่วยงาน จนส่งผลให้เกิดความสำเร็จ และใช้สิ่งนี้เป็นจุดจดจำของจังหวัดขอนแก่นที่สามารถต่อยอดสู่โอกาสอันมหาศาลที่จะเกิดแก่คนขอนแก่นและประเทศไทยต่อไป


ทั้งนี้ ในการจัดประกวดผ้าไหมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง ตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

ที่มา-กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.ขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กกต.ย้ำชัด เขียนเลขเลือก สว.ด้วยปากสีน้ำเงินเท่านั้น และทุกคนต้องมีคะแนน คาดรู้ผลเลือก สว.ตัวแทนจังหวัด 20กลุ่มๆละ 2 คนไม่เกิน 2 ทุ่ม
ทน.ขอนแก่นคุมเข้มคนเร่ร่อน หลังพบกระจายอยู่ในพื้นที่นับร้อยคน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดโครงการ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน”
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2567รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้
MUJIแบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่นบุกอีสาน!ประเดิมสาขาแรกที่เซ็นทรัล ขอนแก่น
พิธีมงคลเฉลิมพระเกียรติครบ 6 รอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบธงตราสัญลักษณ์ เดิน วิ่ง ปั่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย