วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

เทศบาลนครขอนแก่น ปรับแผนการฉีดวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” ให้เร็วขึ้น “ธีระศักดิ์” ย้ำชัด ก.ย. เข็มแรก 55,000 คนต้องครบ

เทศบาลนครขอนแก่น ปรับแผนการฉีดวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” ให้เร็วขึ้น “ธีระศักดิ์” ย้ำชัด ก.ย. เข็มแรก 55,000 คนต้องครบเดินหน้าผนึกพลังร่วมโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน เร่งฉีดวัคซีนตามรายชื่อที่กำหนด ขณะที่ยอดรวมการฉีดวัคซีนล่าสุดรวมกว่า 320,000 คนแล้ว

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 ส.ค.2564 ผู้สื่อข่ายรายงานว่าชาวขอนแก่นยังคงทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามหน่วยบริการวัคซีน ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้กำหนดไว้ ทั้งที่ หน่วยบริการวัคซีน รพ.ขอนก่น ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ หรือไคซ์ รวมถึงหน่วยบริการวัคซีน ที่ รพ.ขอนแก่น,หน่วยบริการวัคซีน รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าขอนแก่น ,หน่วยบริการวัคซีน รพ.ขอนแก่น ราม,รพ.ชุมแพ,ศูนย์อนามัยที่ 7,รพ,ราชพฤกษ์,รพ.สิรินธร,รพ.พล รวมทั้ง รพ.ต่างๆในพื้นที่ 26 อำเภอของจังหวัด ที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 608 ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป,กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค รวมไปถึงสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ที่ได้รับการยืนยันการรับการฉีดวัคซีนทั้งในส่วนของวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรรและวัคซีนทางเลือกที่หน่วยงานจัดหา ที่จะเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง


นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ชาวขอนแก่น ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งในส่วนของวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรร คือเข็มที่ 1 ชิโนแวค และ เข็มที่ 2 แอสตร้าเซเนก้า และวัคซีนทางเลือกที่หน่วยงานได้ทำการจัดหาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คือชิโนฟาร์ม ที่ขณะนี้ทุกหน่วยบริการวัคซีนของ โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยต่างระดมการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง รวมไปถึงผู้ที่ได้รับการยืนยันเข้ารับการฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมและขอนแก่นฉีดแล้วเด้อ ที่ทุกหน่วยบริการได้ดำเนินการกันอย่างเข้มแข็งเพื่อที่จะเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ให้เร็วที่สุด และจากการตรวจสอบพบว่าล่าสุดขณะนี้ชาวขอนแก่นได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วรวมกว่า 320,000 คนคิดเป็นร้อยละ 27 ของเป้าหมายคือร้อยละ 70 หรือประมาณ 1.2 ล้านคน ขณะที่การเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 2 ก็ยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องตามที่ โรงพยาบาลต่างๆได้กำหนดและนัดให้ทุกคนเข้ารับวัคซีน ซึ่งศักยภาพของจังหวัดทุกหน่วยบริการวัคซีนนั้นขณะนี้สามารถทำการฉีดวัคซีนได้มากถึงวันละ 17,000 คนและมีการเปิดให้บริการวัคซีนทุกวันโดยไม่มีวันหยุดตามการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลที่ทยอยส่งมาให้กับกับทางจังหวัดอย่างต่อเนื่องด้วย


ขณะที่ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้การฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ตามที่เทศบาลฯได้จัดหาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชุดแรก 17,000 คน ได้ทำการฉีดครบทุกคนแล้ว ขณะที่ชุดที่ 2 รวม 38,000 คนนั้นได้มีการปรับแผนการฉีดให้เร็วขึ้นและกระจายจุดฉีดให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อทีจะเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนขอนแก่นในเขตชุมชนเมืองตามแนวทางที่เทศบาลฯกำหนด โดยภายในเดือน ก.ย. ชุดที่ 2 ที่จะเข้ารับการฉีด 38,000 คน นั้นจะต้องได้รับเข็มที่ 1 ให้ครบทุกคนเพื่อให้เดือน ต.ค. นั้นเป็นการให้บริการในเข็มที่ 2 โดยคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายได้มีการประสานงานร่วมโรงพยาบาล และหน่วยบริการวัคซีนทุกจุดในเขตเทศบาลฯทำการปรับแผนและบริหารจัดการเวลากันใหม่ซึ่งขณะนี้ลงตัวแล้ว


“ เป้าหมายที่เทศบาลฯได้ตั้งเอาไว้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 คือ 55,000 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของประชาชนกรในเขตเทศบาลฯ ดังนั้นชุดแรก 17,000 คน ฉีดคนเต็มจำนวนแล้ว และชุดที่ รวม 38,000 คน ที่จะเริ่มฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 31 ส.ค.เป็นต้นไปนั้นแผนเดิมคือจะยาวไปจนถึงช่วงกลางเดือน ต.ค. ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้มีการหารือในการปรับแผนการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น ดังนั้นกลุ่มรายชื่อ ในเดือน ต.ค. จะถูกปรับมาฉีดวัคซีนในเดือน ก.ย.ทั้งหมด จึงขอให้ทุกคนนั้นติดตามข้อมูลผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของเทศบาลฯหรือประสานงานมาที่เทศบาลฯเพื่อตรวจสอบและยืนยันวันฉีดของตัวเองให้ชัดเจนขึ้น”


นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้รายชื่อ 55,000 คน ที่จะเข้ารับวัคซีนชิโนฟาร์มกับเทศบาลฯนั้นมีครบถ้วนแล้ว และยังคงมีสำรองอีก 5,000 คน ซึ่งทุกคนที่ลงทะเบียนกับเทศบาลฯ มากถึงร้อยละ 90 ที่ตัดสินใจรับวัคซีนชิโนฟาร์มและไม่เลือกวัคซีน มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ปฎิเสธ หรือสภาพร่างกายไม่พร้อม หรือไม่สะดวกมาตามเวลานัดหมาย ซึ่งคณะทำงานจะตรวจติดตามและประสานงานตามรายชื่อทุกคนอย่างละเอียดที่สุด อย่างไรก็ตามหากเดือน ก.ย. วัคซีนที่เทศบาลจัดหาฉีดให้กับคนเขตเมืองไปแล้วร้อย 50 รวมกับวัคซีนของรัฐบาลจัดสรรที่เร่งระดมทุกสรรพกำลังฉีดขณะนี้ภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่ก็จะมีมากขึ้น มาตรการผ่อนคลายต่างๆก็จะมีการทบทวนขึ้นมาอีกครั้งทันที

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นักท่องเที่ยวไทย-เทศ แห่ทำบุญที่วัดหนองแวง พระอารามหลวง
คนขอนแก่นพร้อมใจ รำบวงสรวงพุทธมณฑลอีสาน เสริมสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย
ททท.ร่วมจัดงาน khonkaen Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี ประจำปี 2567
มข. ฉลองมหาสงกรานต์ 67 ยิ่งใหญ่ ในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” รวมรากเหง้าวัฒนธรรมอีสาน
มข.เปิดตัวนวัตกรรมทางการแพทย์ ช่วยวินิจฉัยตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอกซเรย์ผู้ช่วยคุณหมอมือใหม่โดยปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์
ททท.จัดให้ถนนนักกลอฟ์เชื่อมโยง สปป.ลาวยาวจนถึงโคราช โชว์ศักยภาพสนามกลอฟไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก หวังเจาะกลุ่มตลาดกลอฟ ร่วมกิจกรรมแบบเชื่อมโยงระหว่างประเทศ