วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

“มนัญญา” ลุยปลูกฟ้าทะลายโจรที่ขอนแก่น 40,000 ต้น เดินหน้าแผนขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรสู่ชุมชนต่อเนื่อง

“มนัญญา” ลุยปลูกฟ้าทะลายโจรที่ขอนแก่น 40,000 ต้น เดินหน้าแผนขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรสู่ชุมชนต่อเนื่อง พร้อมยกขอนแก่นต้นแบบพื้นที่บริหารจัดการฟ้าทะลายโจรที่ครบวงจรและสมบูรณ์แบบที่สุดของไทย

​เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 ก.ย.2564 ที่ บ.ดงกลาง ต.บ้านโต้น อ.พระบืน จ.ขอนแก่น น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณื อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ตามโครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรในเขต จ.ขอนแก่น โดยมีสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรการเกษตรในเขต พื้นที ่อ.พระบืน เข้าร่วมกิจกรรมแบบวิถีใหม่นิวนอมอล กันอย่างพร้อมเพรียง

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ในกลุ่มฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด-19 เป็นนโยบายที่รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรให้เป็นพืชเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบในกระบวนการแปรรูปเข้าสู่ตลาดที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ และยังเป็นโอกาสให้กับสหกรณ์ในการต่อยอด ขยายการส่งเสริมและเพิ่มพื้นที่ปลูกให้กับสมาชิกสหกรณ์รายอื่นๆ รวมทั้งเป็นการรักษาเสถียรภาพด้านปริมาณ และราคาให้เกิดความสมดุล คู่ขนานกับการส่งเสริมให้ประชาชนใช้พืชสมุนไพรไทยเป็นทางเลือกในการบำบัด ควบคุม และรักษาโรคเพิ่มขึ้น

​ ” รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนการปลูกฟ้าทะลายโจร เป็นวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตยาฟ้าทะลายโจรเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกร โดยที่กรมวิชาการเกษตร จะสนับสนุนกล้าพันธุ์ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลค์สูงให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลที่ได้รับจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และในอนาคตอาจจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ต่อไป โดยแผนการดำเนินงานดังกล่าวได้กหนดพื้นที่เป้าหมาย 498 ไร่ โดยในปี 2564 ดำเนินการจำนวน 98 ไร่ และปี 2565 จำนวน 400 ไร่ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อแปรรูปป้อนเข้าสู่ตลาดโดยได้กำหนดวิธีการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อย่างไรก็ตามในวันนี้เป็นจุดเริ่มที่รัฐบาลจะคิกออฟโครงการ โดยเลือกสถาบันเกษตรกรที่ขอนแก่น ที่มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง สังกัดสหกรณ์การเกษตรพระยืน จำกัด ดำเนินการผลิตและแปรรูปฟ้าทะลายโจร โดยมีสมาชิกปลูกฟ้าทะลายโจร จำนวน 26 ราย วันนี้จึงเป็นวันเริ่มต้นในการปลูกพันธุ์ฟ้าทะลายโจรจากกรมวิชาการเกษตร จำนวน 40,000 ต้น ซึ่งจะทำให้ขอนแก่นเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศในการที่จะผลิตฟ้าทะลายโจรให้เข้าสู่ตลาดสำหรับเป็นยาต้านไวรัส โควิด-19 เพิ่มมากขึ้น”

น.ส.มนัญญา กล่าวต่ออีกว่า ขอนแก่น มีการดำเนินงานของเครือข่ายสหกรณ์ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจนและเป็นต้นแบบของเครือข่ายสหกรณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของประเทศไทย ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอพระยืน จำกัด ,การผลิตภัณฑ์จากก และ สมุนไพรไทย ของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระบุบ้านโต้น ขณะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร ได้นำพาชุมชนร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร และเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดงกลาง ที่มีโรงงานผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทย ที่มีกระบวนการและขั้ตตอนในการแปรรูปสมุนไพร การบด การบรรจุ การแพคผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร แบบแคปซูล และชาฟ้าทะลายโจร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ชาใบหม่อน ชารางจืด ชาว่านชัดมดลูก ลูกประคบสมุนไพร ซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อกันอย่างมากในระยะนี้

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2