วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จัดงาน Food and Agro tech 2021 และงาน Sport and Health expo 2021

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จัดงาน Food and Agro tech 2021 และงาน Sport and Health expo 2021

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 64 เวลา 11.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น (KICE) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันเปิดงาน Food and Agro tech 2021 และงาน Sport and Health expo 2021

งานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(KICE) ภายในงานประกอบด้วยงาน โดยงาน Food and Agro tech 2021 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 จัดงานภายใต้แนวคิด “เกษตรยั่งยืน อาหารปลอดภัย ด้วยนวัตกรรม” ภายในงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1) โซนนิทรรศการ ด้านอาหารและการเกษตร มีการนำ ผลงานวิจัย สินค้าและบริการจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ U2T โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ : มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุดรธานี นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์จากสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย

ที่ไปส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นำมาแสดงในงานส่วนที่ 2)โซนแสดง สินค้าและบริการด้านอาหารและการเกษตรที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึง เทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหารมาจำหน่าย โดยมีผู้ประกอบการและพื้นที่จำหน่ายกว่า 150 บูท ส่วนที่ 3) โซนกิจกรรมการจับคู่เจรจาการค้า(Business Matching) และการอบรม สัมมนาหลายหัวข้อ เช่น ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสวนาวิชาการ เรื่อง “คำตอบอยู่ที่ใด: การพัฒนาอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน” เสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สินค้าเกษตรและการแปรรูปเพื่อการส่งออก” เสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาครัฐกับการสนับสนุนสินค้าชุมชน สู่เวทีโลก” และนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทำอาหาร ในหัวข้อ “การยกระดับอาหารฟื้นบ้านสู่อาหารสุดพรีมียม ด้วย “ศิลปะการตกแต่งอาหาร” การแสดงดนตรี การแข่งขันทำอาหารชิงเงินรางวัล ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด และ งาน Sport and Health expo 2021 ภายในงานประกอบด้วยส่วนที่ 1.โซนที่เป็นนิทรรศการด้านสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์ความเป็นเลิศคณะแพทย์นำเทคโนโลยีการรักษามะเร็งท่อน้ำดีมาแสดง คลินิกการดูแลสุขภาพและความงามจากคณะเภสัชกรรม การให้บริการด้านกายภาพบำบัด การตรวจสุขภาพจากคณะเทคนิคการแพทย์ การให้บริการแพทย์แผนไทยจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่วนที่ 2.โซนที่เป็นพื้นที่ขายสินค้าและบริการด้านสุขภาพ กว่า 100 บูท โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ทุกคนต้องซื้อต้องใช้เพื่อป้องกันโควิด ก็จะนำมาลดราคาในช่วงงานด้วย รวมไปถึงกัญชง-กัญชาที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้ววิสาหกิจต่างๆก็นำมาจำหน่ายภายในงานด้วยและมีบริการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกก็คิดราคาพิเศษในช่วงตลอดระยะเวลางานด้วย ส่วนที่ 3 จะเป็นกิจกรรมบนเวทีกลาง การอบรม สัมมนา มีการบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ Workshop การออกกำลังกายที่ถึกต้อง รวมถึงพื้นที่สำหรับเจรจาธุรกิจ (Businessmatching)

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 3
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา