วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ซอนต้าขอนแก่นรุกสถานศึกษา ดึงเยาวชนร่วมต้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก จัดโครงการ”พลังสตรีเพื่อชีวีไร้ความรุนแรง”รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีโดยสมาชิกและองค์กรร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์

ซอนต้าขอนแก่นรุกสถานศึกษา ดึงเยาวชนร่วมต้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก จัดโครงการ”พลังสตรีเพื่อชีวีไร้ความรุนแรง”รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีโดยสมาชิกและองค์กรร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์

         เมื่อวันที่25 พย. 2564 เวลา 13.30 น.ณห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น สโมสรซอนต้าขอนแก่น นำโดย คุณนันทกา ขันตีแก้ว นายกสโมสรซอนต้าขอนแก่น และพร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมจัดโครงการ”พลังสตรีเพื่อชีวีไร้ความรุนแรง”รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีโดยสมาชิกและองค์กรร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์ มี รศ. ดร.วิเชียร ชิวพิมาย  รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ,ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ขึ้นกล่าวถึบทบาทของ วิท ยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น กับการดูแลสังคม ต่อจากนั้น คุณนันทกา ขันตีแก้ว นายกสโมสรซอนต้าขอนแก่น ขึ้นกล่าวแนะนำโครงการ”พลังสตรีเพื่อชีวีไร้ความรุนแรง”ให้กับนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ ในระหว่าง วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม เป็น16 วันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรี( 16 Days of Activism) ซึ่งในปีนี้ โดยวิถี New Normal สโมสรซอนต้าขอนแก่น ร่วมกับอีก 8 สโมสรซอนต้าในประเทศไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ บนสื่อออนไลน์ FaceBook โดยเชิญชวนเยาวชน โพสต์ภาพ/ข้อความ เกี่ยวกับการยุติความรุนแรง ทั้ง 16 วัน ชิงทุนการศึกษา 5,000 /4,000/3,000 และ 1,000 บาท

       ทางด้านคุณนันทกา ขันตีแก้ว นายกสโมสรซอนต้าขอนแก่น ได้เปิดเผยถึงลายละเอียดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “กิจกรรมวันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้น มีจิตสำนึกต่อเด็กและสตรี ให้ก่อเกิดความสงบสุขในครอบครัวและสังคม วันนี้จึงได้ออกมาเชิญชวนน้องนักศึกษาร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีโดยสมาชิกและองค์กรร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ร่วมการแข่งขัน เปลี่ยนกรอบของรูป Profile(Profile Frame) ในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยใช้กรอบ“I SAY NO TO VIOLENCE AGAINST WOMEN” สร้างโดย Zonta International ซึ่งเป็นกรอบสาธารณะบน Facebook  รวมทั้งเปลี่ยนภาพหลังรูป Profile (Background Cover) เป็นภาพของโครงการพลังสตรีเพื่อชีวีไร้ความรุนแรง (ตามรูปตัวอย่างข้างล่างนี้)ซึ่งผู้ร่วมการแข่งขันสามารถ download ภาพนี้ได้จาก Album ในเพจ สโมสรซอนต้า ขอนแก่นใน Facebook ผู้ร่วมการแข่งขัน สร้าง content เกี่ยวกับการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี โดยใช้กรอบที่ซอนต้าจัดให้(ตามรูปตัวอย่างข้างล่างนี้)ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ download กรอบนี้ได้จาก Album ในเพจ สโมสร โพสต์ content เกี่ยวกับการไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรี ปัญหาความรุนแรงต่อสตรี เป็นต้น วันละ 1 ครั้ง และ แชร์โพสต์ไปยังหน้าเพจสโมสรซอนต้า ขอนแก่น(หรือสโมสรที่ควบคุมการแข่งขัน) เป็นเวลา 16 วัน โดยเปลี่ยน content ทุกวัน การเปลี่ยนกรอบรูปProfileFrame และ Profile Cover และ การโพสต์ content จะต้องกระทำตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 10 ธันวาคมพ.ศ. 2564 ชิงทุนการศึกษา 5,000 /4,000/3,000 และ 1,000 บาท”คุณนันทกา ขันตีแก้ว นายกสโมสรซอนต้าขอนแก่น กล่าว

        สโมสรซอนต้าขอนแก่นก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2534 โดยการประสานงานของคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาต คณบดีในขณะนั้น โดยมีซอนเชี่ยนรัชนี อ้วนไตรเป็นนายกก่อตั้ง ซึ่งสโมสรมีคณะผู้บริหารภายใต้การนำของนายกสโมสร วาระบริหารมีกำหนด2ปี นายกคนปัจจุบัน คือซอนเชี่ยนนันทกา ขันตีแก้ว

สโมสรซอนต้าขอนแก่นเป็น1ใน18สโมสรของซอนต้าประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสถานภาพและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสตรี ด้วยการให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงิน สิ่งของ การให้การศึกษา ทุนการศึกษา และคำปรึกษา รวมถึงการรณรงค์เพื่อยุติการกระทำรุนแรงต่อสตรี และการผลักดันเพื่อความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ซอนต้าสากลก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2462 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมรสมาชิกมากกว่า 35,000คน จากกว่า1,200สโมสร ใน67ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยนักธุรกิจและวิชาชีพในระดับบริหารจากสาขาอาชีพต่างๆ โดยสมาชิกภาพมาจากการรับเชิญเท่านั้น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg 6TyuFJ.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ว่าที่ผู้สมัคร สว.ขอนแก่น นับร้อย ตบเท้าเข้ารับฟังคำแนะนำจาก กกต.เพื่อเตรียมพร้อมต่อการรับสมัคร
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.23
สืบสวนท่องเที่ยว จับเพจที่พักปลอม “Sala Khaoyai “ พบเป็นบัญชีม้ารับค่าจ้าง รายละ 500 บาท เร่งขยายผลตามรวบยกแก๊งค์
ผู้ว่าฯ นำทีมลุยตรวจค้น จับกุม ยาเสพติดทั่วเมือง หลังสอบตกเรื่องยาเสพติด ระบาดหนัก อันดับ 2 ของประเทศ
“ร.ร.เมทนีดล จ.ขอนแก่น”เพื่อชุมชนปลอดภัยสังคมเป็นสุข มอบป้อมกำกับไฟจราจรตำรวจจุดอุ่นใจที่ 11
มข. จับมือ 7 หน่วยงาน จัด KM Show and Share เปิดพื้นที่พัฒนาศักยภาพ ต่อยอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สู่นวัตกรรมการจัดการศึกษา