วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

ตบมือให้น้ำใจ กฟผ. ภาคอีสาน มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันลบให้โรงพยาบาล สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่  7 พ.ค.2563 / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  โดย  นายพิพัทต์  คงสินทวีสุข  ผู้อำนวยโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อฟอ.)  นายไวฑูรย์  เกียรติเฉลิมคุณ  ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง (อฟพ.) นายสหชาติ  พิลาออน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1(ช.อปอ-1) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 3 ฝ่าย ร่วมเป็นผู้แทน กฟผ. มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันลบให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน  2  ตู้พร้อมเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบจำนวน  10  ชุด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาดบรรจุ 100 ซีซี  จำนวน  200 ขวด โดยมี  นายแพทย์ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาล ขอนแก่น  และมอบเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบจำนวน  2  ชุด  ให้กับศูนย์แพทย์มิตรภาพ  เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น เขตเทศบาลนครขอนแก่น โดย  นางเรียมวรินทร์  พุทธกัลญา เป็นผู้รับมอบ  จากนั้นได้เดินทางไปมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันลบให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน  1  ตู้  เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบจำนวน  10  ชุด เจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ขนาดบรรจุ 100 ซีซี  จำนวน  200 ขวด  โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นผู้รับมอบ ณ  โรงพบาลศรีนครินทร์  จังหวัดขอนแก่น   เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์มีความสะดวก ความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

                ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวกและแรงดันลบ  แทนน้ำใจ กฟผ. เพื่อสังคม ช่วยบุคลากรการแพทย์ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย  เป็นนวัตกรรมและผลิตโดย กฟผ.  ด้วยลักษณะงานของฝ่ายโรงงานและอะไหล่  กฟผ.   ที่มีทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์งานช่างหลากหลายชนิด  รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญด้านการซ่อมและบำรุงรักษา  เมื่อได้รับการประสานงานให้ออกแบบและผลิตตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวกและแรงดันลบ  เพื่อช่วยบุคลากรการแพทย์  ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย   ภารกิจของช่างซ่อมอุปกรณ์โรงไฟฟ้า  จึงแปรเปลี่ยนไป  ภายใต้คำแนะนำของแพทย์  เพื่อให้ได้ตู้ที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้งานได้สะดวก  มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยระหว่างการตรวจโรคมากที่สุด  จนเป็นผลสำเร็จในการผลิตตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวกและแรงดันลบ เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาล จำนวน 120 ตู้  โรงพยาบาล100 แห่ง ทั่วประเทศ  นอกจากนั้น กฟผ.  ยังได้ผลิตเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบมีคุณภาพสวยงามน่าใช้อีกด้วย  กฟผ. พร้อมเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน  สู้วิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน 

   ข่าว/นายอานันท์  ปั้นเก่า

Loading