วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

ร.ร.กวดวิชาแก่นวิทย์ ปลื้ม! แชมป์ติว กวาดเรียบ นร.สอบเข้า ม.1.-ม.4 ร.ร.ดัง ในภาคอีสาน

โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ โอ่ผลงานสำเร็จ นักเรียนสอบติดม.1 และม.4 โรงเรียนดังปีการศึกษา 2565 เต็ม 100 % แถม กวาดแชมป์ ติดลำดับ1-3 ทุกโรงเรียน ที่มีชื่อในภาคอีสาน ตอนบน เผยเปิดสอน มา 26 ปี พัฒนาการสอนมาตลอด ใช้โมเดลจัดระบบการเรียนรู้แบบ Dual Firmament มุ่งเสริมจุดเด่นลดจุดบกพร่องตามความถนัดของผู้เรียน แม้จะเจออุปสรรคในช่วง วิกฤตโรค covid-19
    เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ที่ โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ เลขที่ 1/11 ถนนสถิตยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผศ.ดร.กนกอร  บุญมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่เด็กนักเรียนที่ผ่านการเรียนกวดวิชาและสามารถสอบเรียนต่อในโรงเรียนดังๆ ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ โดยมีผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี ตลอดจนสื่อมวลชน สนใจในการร่วมทำข่าวในครั้งนี้


   ผศ.ดร.กนกอร บุญมี ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ หรือ K.W.Center กล่าวว่า โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ เป็นโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดขอนแก่นที่มีประสบการณ์การสอนมากว่า 26  ปี กับหลักสูตรต่างๆ เพื่อส่งเสริม และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับป.1-ม.6,ม.1 และ ม.3 สอบเข้า ม.4 ,ม.4-ม.5 (รายวิชา)โดยมีหลักสูตรเด่น คือ K.W.รับรองผล ป.6 สอบเข้า ม.1,ติว Gifted/Premium/EP-ม.3 สอบเข้า ม.4 ที่ผู้ปกครองไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนพิเศษในวันหยุด และเวลาว่างจากการเรียนประจำโดยเฉพาะปีการศึกษา 2565  นักเรียนหลักสูตร ป.6 รับรองผลเข้า ม.1 ใช้เวลาเรียน 1 ปี กับผลการสอบคัดเลือกเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนสามารถผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคได้เพิ่มขึ้น และเข้าโปรแกรมตามที่นักเรียนคาดหวังได้ เช่น Gifted, คู่ขนาน Gifted, English Program, ห้อง King แสดงให้เห็นถึงผลการพัฒนาตัวนักเรียนอยู่ในระดับที่ดีขึ้น สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลEducation 4.0 เกิดขึ้นได้กับผู้เรียน Gen.นี้


   ผศ.ดร.กนกอร กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้ทิศทางความถนัดของตนเองเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษาว่าจะเลือกอาชีพด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ผู้เรียนแต่ละคนมีภูมิความรู้ที่เป็นจุดแข็งตามที่ตนเองชอบถนัดมาแต่ต้น ที่ผู้ปกครองสามารถรับรู้ได้ โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ได้นำแนวทางนี้มาช่วยจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาจุดแข็งของตนเอง ที่ต้องควบคุมตั้งแต่การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน วิเคราะห์จุดแข็ง แยกกลุ่มเรียน จัดการเรียนการสอนตามกลุ่ม ประเมินผล จัดกลุ่มใหม่ และวิธีการอื่นๆที่นำเข้ามาช่วยผู้เรียนให้เรียนได้อย่างมีความสุขและได้ผลตามที่คาดหวัง


   ผศ.ดร.กนกอร กล่าวด้วยว่าในหลักสูตรพัฒนาตนเอง ป.1-ป.6, ม.1-ม.3 ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา กราฟการเรียนรู้ ที่โรงเรียนสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นข้อมูลให้ทีมอาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอน ได้แนวทางพัฒนานักเรียนร่วมกัน เพื่อส่งต่อให้อาจารย์พัฒนาได้ถูกจุด ทางโรงเรียนมีทีมวิเคราะห์กราฟการเรียนรู้ 5 รายวิชาหลัก สามารถทราบได้ว่าผู้เรียนเด่นในด้านใด ด้านใดที่ต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อแนวทางการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์
   ผศ.ดร.กนกอร กล่าวอีกว่าโรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ กับความภูมิใจอย่างต่อเนื่อง  พร้อมสอน On site/Online กับการเตรียมพร้อมสอบ ONET, และการสอบเข้า ม.1,ม.4 ทุกโปรแกรม ทุกโรงเรียน คลังข้อสอบเก่าจำนวนนับพันข้อ และระบบประเมินที่ยอดเยี่ยมช่วยผู้ปกครองในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่จะสมัครสอบ


   ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ปี 2565 และสาขาใหม่ที่ จังหวัดชัยภูมิกับโรงเรียนเตรียมพร้อมชัยภูมิ by K.W.CENTER กับผลการสอบปีแรกเข้าห้อง Gifted โรงเรียนภักดีชุมพลได้ 100%  ผลงานบางส่วนของแก่นวิทย์ อาทิระดับ ม.1 ได้แก่ด.ญ.ธัญวรัตม์ ภูคงคา (น้องพรีม) สอบได้ ม.1 จำนวน 3 ได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายมัธยม),ห้องGiftedร.ร.ขอนแก่นวิทยายน และร.ร..สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ด.ช.ภูมิพัฒน์ สุวรรณธาดา  สอบได้ ม.1Gifted ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย,ด.ญ.พชรภร ไชยมีสุข (ออกัส)สอบได้  ม.1Gifted ขอนแก่นวิทยายน,O-NET 100%ภาษาอังกฤษด.ช.ศตพิชญากันต์ ดอนสกุล สอบได้ ม.1ห้องGifted ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน,ด.ญ.พิชญธิดา ธรรมมาน้อย สอบได้ ม.1 ห้องGifted ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน, ด.ญ.วรรณวิสา ต้นกันยา สอบได้  ม.1 ห้อง English Program(EP.) ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน,ด.ช. ฐิติพงษ์ ล้อมทอง สอบได้ ม.1Gifted แก่นนครวิทยาลัย ,รอบทั่วไปโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน


    ส่วนในระดับ ม.4ได้แก่น.ส.ภัคจิรา  ภูถมดี สอบได้ ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(SMG), น.ส.ปุณยนุช จันทร์เทพ สอบได้ ม.4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โครงการห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์และผลรวมของนักเรียน KW. ที่สอบเข้า ม.1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตรในโปรแกรม Gifted, EP, Premium (คู่ขนาน), Platinum สอบเข้าได้เกินกว่า 95 % และน้อง ๆ ป1,ป.2 ที่สามารถสอบเข้าห้อง Gifted โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้


   ด.ญ.ธัญวรัตม์ ภูคงคา (น้องพรีม) นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายมัธยม)กล่าวว่าตนเองสอบได้ ม.1จำนวน 3 ได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายมัธยม),ห้องGiftedร.ร.ขอนแก่นวิทยายน และร.ร..สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การที่ได้เลือกมาเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ เพราะที่นี่มีเนื้อหาที่ครบถ้วน เพราะถ้ามีตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็จะถามคุณครูผู้ที่สอน เสร็จแล้วกลับบ้านไปจะไปอ่านทบทวนใหม่อีกครั้ง ในเนื้อหาที่เรียนมา อ่านตรงที่ไม่เข้าใจทั้งหมด ตนมีความเก่งด้านคณิตศาสตร์ ในอนาคตอยากเป็นหมอ ตั้งเป้าไว้ตอนเด็กๆ เพราะเห็นญาติเป็นหมอก็เลยมีความตั้งเป้าว่าโตขึ้นอยากเป็นหมอ การตั้งเป้าคือจะตั้งใจเรียนให้ถึงที่สุด


   ด้าน ด.ช.อาณัฐ  บุตรวงษ์ นักเรียนชั้น ม.1/15 ร.ร.แก่นนคร กล่าวว่า ตนสอบเข้าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ใน หลักสูตร English Program เทคนิคในการเรียนคืออ่านหนังสือเยอะๆ ตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็จะอ่านทบทวนเยอะๆ โตขึ้นตนอยากเป็นเภสัช ในสิ่งที่ตนชอบ ในการมากวดวิชาที่โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์เพราะชอบ เห็นแล้วอยากเรียน เพราะเติมเต็มให้กับตัวเองได้มาก ในการเรียนการสอนในช่วงโรคโควิด เสริมด้วยการอ่านหนังสือและศึกษาอยู่ที่บ้าน ท้ายสุดนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนตั้งใจเรียน


  ด.ช.ศตพิชญากันต์(น้องโอทู) ดอนสกุล นักเรียน ม.1ห้องGifted ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่าตอนนี้ศึกษาอยู่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้อง Gifted อนาคตอยากเป็นแพทย์ ส่วนเทคนิคในการเรียนคือ ตั้งใจเรียน พอเรียนออนไลน์ จะไม่เล่นเกม เล่นอย่างอื่น ตอนที่เรียนอยู่ พอเสร็จจะทบทวนอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่ง พร้อมอ่านหนังสือเพิ่มเติมอีก แต่ถ้าจำไม่ได้ ให้ไปห้นหาใน Google ในการแบ่งเวลาเรียนคือหลังจากเรียนพิเศษเสร็จ จะพัก 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็จะเริ่มอ่านหนังสือต่อ พออ่านหนังสือเสร็จ 2-3 ชั่วโมงก็พัก จนถึงตอนเย็น และก็อ่านหนังสือต่อ จนถึงเข้านอน ส่วนโรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ช่วยเสริมด้านให้ความรู้เพิ่มเติม เช่น ให้เข้าใจมากขึ้น


   สุดท้าย ด.ญ.พชรภร ไชยมีสุข (น้องออกัส)นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนห้อง Gifted กล่าวว่าตนเองสอบติดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนห้อง Gifted เทคนิคในการเรียนคือ เรียน อ่านและฝึกทบทวน และทำแบบฝึกหัดเยอะๆ ในการแบ่งเวลาอ่านหนังสือบ้างพักบ้าง เรียนพิเศษเสร็จก็พักกินข้าวอาบน้ำ และอ่านหนังสือต่อ และขอเชิญชวนเพื่อนๆ ทุกคนมาเรียนกวดวิชาที่แก่นวิทย์ กันเยอะๆ เพราะสถาบันกวดวิชาแห่งนี้เติมเต็มอะไรให้กับเราได้มากกว่าที่คิด

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นักท่องเที่ยวไทย-เทศ แห่ทำบุญที่วัดหนองแวง พระอารามหลวง
คนขอนแก่นพร้อมใจ รำบวงสรวงพุทธมณฑลอีสาน เสริมสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย
ททท.ร่วมจัดงาน khonkaen Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี ประจำปี 2567
มข. ฉลองมหาสงกรานต์ 67 ยิ่งใหญ่ ในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” รวมรากเหง้าวัฒนธรรมอีสาน
มข.เปิดตัวนวัตกรรมทางการแพทย์ ช่วยวินิจฉัยตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอกซเรย์ผู้ช่วยคุณหมอมือใหม่โดยปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์
ททท.จัดให้ถนนนักกลอฟ์เชื่อมโยง สปป.ลาวยาวจนถึงโคราช โชว์ศักยภาพสนามกลอฟไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก หวังเจาะกลุ่มตลาดกลอฟ ร่วมกิจกรรมแบบเชื่อมโยงระหว่างประเทศ