วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

Next Future ของเมืองขอนแก่น เศรษฐีใหม่สตาร์ทได้ที่นี่ Food Tech Expo 2022, E-san edition

งาน Food Tech Expo 2022 ที่นำเอาเทคโนโลยี วิทยาการ หัวข้อสัมมนาใหม่ ๆ มาจุดประภายผู้ประกอบการและนักลงทุนให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ของธุรกิจในอนาคตในงานมีทั้งการจัดแสดงสินค้า การสัมมนา การให้คำปรึกษา การจับคู่ธุรกิจ และเวิร์คชอปที่เกี่ยวกับวิทยาการด้านอาหารและการเกษตร ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ การแปรรูปสินค้า การแพคกิ้ง การตลาดดีอีหัล การตลาดโมเดิร์นเทรดการออกแบบฟาร์มอัจฉริยะ ไปจนถึงเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยี ระบบอัตในบัติ 4.0 สำหรับโรงงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”ขอนแก่น MICE City


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายจารีก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเบิดงานFood Tech Expo 2022, E-san Edition ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีเพื่อยกระดับธุรกิจอาหารและการเกษตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ผู้สนใจสามารถเข้าชมและร่วมสัมมนาได้ฟรี ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม นี้ ลงทะเบียนและดูข้อมูลได้ที่ www.fabexpo.co โดยมีนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประทานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น, ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น,นายปานทอง สระคูพันธ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นายธีระ กิตติธีรพรชัย CEO – GREENWORLD ในฐานะผู้จัดงานFood Tech Expo 2022 พร้อมด้วยผู้ประกอบการ ตัวแทนร้านค้า และสื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมงานGREENWORLD ผู้นำธุรกิจด้าน B2B Media Platform ได้ฤกษ์เปิดงาน Food Tech Expo 2022 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บโดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร 15 องค์กร


นายธีระ กิตติธีรพรชัย CEO -GREENWORLD ในฐานะผู้จัดงานได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดงาน FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION”ประเทศไทยต้องการแรงขับเคลื่อนใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจเพราะทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทาย(GlobalChallenges) ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในโลกแห่งความผันผวน หรือ VUCA World ทั่วโลกพยายามพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในขณะเดียวกันก็พร้อมร่วมมือกับนานา ประเทศ ปี 2564 แม้ว่าการส่งออกของประเทศไทยมีการเต็มโตถึง 17% แต่เหรียญย่อมมีสองด้าน ภาวะเงินเพ้อของสหรัฐอเมริกา ทำให้เราต้องแบกรับต้นทุนการนำเข้าสินค้าด้านพลังงานและทุนที่สูงขึ้น และหากเศรษฐกิจโลกยังไม่พื้นตัวก็อาจส่งผลต่อการส่งออกของไทยเช่นกัน ธุรกิจอาหารและการเกษตร คือความแข็งแกร่งในอนาคตของประเทศไทย เรายังมีศักยภาพอีกมากมายในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ การปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปที่ทันสมัย รวมถึงการ Go Global เพื่อขยายตลาดเราหลงเสน่ห์ของจังหวัดขอนแก่น ความร่วมมือที่แข็งแกร่งของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ กล้าคิด กล้าริเริ่ม ทำให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งอนาคต


ด้านนายปานทอง สระคูพันธ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นกล่าวถึงการสนับสนุนงาน Food Tech Expo”ภารกิจหนึ่งของที่เสิบคือการร่วมยับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านกลไก”งานประชุมและแสดงสินค้าขอนแก่น เป็นหนึ่งในไมชัตื้นองประเทศไทย ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิพรรศการ หรือ ทีเล็บให้การสนับสนุนและผสักตันทุกกิจกรรมไมช์ในพื้นที่มาให้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้า FOOD TECH อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง และในครั้งนี้ ที่เสิบ ยินดีร่วม EXPO 2022 เพราะเป็นการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบ B2B ที่กระตุ้นให้เกิดการเจรจาธุรกิจและการลงทุน ซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาว


ที่สำคัญ Food Tech Expo ตอบโจทย์การสร้าง New S-Curve ให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร ที่เล็บจึงได้ให้คำแนะนำและสนับสนุนการเชื่อมโยงกับหน่วยงานมากมายในจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ พาณิชย์จังหวัด พัฒนาชุมชน รวมถึง 8 องค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจขอนแก่น กระทั่งขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ทีเล็บหวังเป็นอย่างยั่งว่า งาน FOOD TECH EXPO ครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในพลังที่ช่วย Restart ประเทศไทยในหลากหลายมิติ และทำให้ประเทศไทยถือกำเนิด Food Startup และ Agri-business Startup ใหม่ ๆ ได้ในอนาคต รวมถึง ช่วยส่งเสริมขอนแก่นให้เป็น Smart City ที่ดึงดูดงานแสดงสินค้าและเวทีธุรกิจใหม่ ๆ เข้าสู่จังหวัดได้ในอนาคต”ขอนแก่นพร้อมบุกเบิก New Industries


ส่วน ดร. ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในฐานะ Official Partner การจัดงาน Food Tech Expo 2022 ได้กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในจังหวัดขอนแก่น”จังหวัดขอนแก่นเรามีความแข็งแกร่งทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นหนึ่งในต้นแบบของการสร้างโมเดลเมืองอัจฉริยะต่อยอดจุดแข็งที่เรามีอยู่แล้วเพื่อเตรียมพร้อมสู่การสร้างอนาคต ดังจะเห็นได้จากการมีอุตสาหกรรมด้าน Rails& Logistics ที่พลิกโฉมหน้าของเมืองและเป็นประตูดึงดูดโอกาสใหม่ ๆ เข้าสู่เมืองรวมถึงพื้นที่โดยรอบแสดงให้เห็นว่าจังหวัดขอนแก่นเรามีศักยภาพและความพร้อมที่จะสร้างอุดสาหกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด
สำหรับภาพใหญ่ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรากำลังผลักดันโครงการ Smart Agriculture Industries เพื่อให้อุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่และอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เป็นหนึ่งในอาวุธที่แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอนาคตต่อจากนี้ เราไม่สามารถใช้ชุดความรู้แบบเดิมและทำธุรกิจในกรอบเดิม ๆ ได้อีกต่อไป ต้องเริ่มขยายโลกทรรคน์และสะสมความรู้ใหม่ ๆ จึงขอเชิญชวน SMEs ด้านอาหาร ธุรกิจการเกษตร นักอุตสาหกรรม นักลงทุน รวมถึงนักธุรกิจชาวขอนแก่นเข้าชมงาน FOOD TECH EXPO 2022 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ Restart จังหวัดขอนแก่นของเรา”BCG Model เริ่มแล้วที่ขอนแก่น


ด้านที่ นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ในฐานะ Offcial Partner การจัดงาน Food Tech Expo 2022 กล่าวถึงความพร้อมของเครีอข่ายธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น ต่อการพัฒนา BCG Mode!”หลักการของเราคือ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ต้องไปด้วยกันทั้งซัพพลายเชน เราเริ่มมาก่อนแล้วสำหรับกระแส Future Food และ BCG เราเป็นแหล่งเลี้ยงจิ้งหรีดที่ได้มาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีการจัดตั้งธุรกิจที่เข้าร่วมพัฒนา วางแผน ซัพพลายเชน และรับซื้อผลผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนคุณภาพสูงที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมาก
นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับภาคบริการ อาทิ ร้านอาหารเพื่อพัฒนาสูตรอาหารเพื่อสุบภาพให้เป็นภาพลักษณ์ใหม่ของจังหวัดขอนแก่น โดยในงาน Food Tech Expo ครั้งนี้เรามีไฮไลท์เบินการเสวนาเรื่อง ‘อนาคตกับการยกระดับอุตสาหกรรมโคขุนคุณภาพภาคอีสานตามแนวทาง BCG Mode! และอนาคตธุรกิจการค้าแมลง เครษฐกิจ/ผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงเศรษฐกิจ’ ซึ่งมีการสาธิตอาหารจากเซฟคำนาง ที่พัฒนาต่อยอดเมนูจากวัตถุดิบพื้นถิ่นสู่วงการอาหารโลกนี่เป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าชมงาน Food Tech Expo จะได้พบปะผู้นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงเข้าฟังกรณีศึกษาจริงเรื่องโคและจิ้งหรีดของคนขอนแก่นเพื่อนำไปต่อยอดกับผลิตผลอื่น ๆ ได้เช่นกัน”


ในโอกาสนี้ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Food Tech Expo 2022 โดยได้แสดงความยินดีแก่ผู้จัดงานและกล่าวถึงทิศทางการพัฒนาเมืองขอนแก่น”จังหวัดขอนแก่น ของเราวางวิสัยทัศน์สู่การเป็น ‘มหานครน่าอยู่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค โดยได้กำหนดเข้าหมายการพัฒนาจังหวัดไร้ 3 ด้าน ได้แก่ 1)พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 2) พัฒนายืดความสามารถด้านสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมการลงทุนและการบริการ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน และ 3) ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัดกรรม เทคโนโลย์ และดิจิหัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
งานสัมมนาและจัดแสดงสินค้าในรูปแบบ B2B จึงนับเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด เพราะเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนวิทยาการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมธุรกิจและเศรษฐกิจแก่ประชาชนทั้งในจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่โดยรอบ นอกจากนี้ การจัดงานแสดงสินค้ายังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากการเต้นทางการเข้าพักโรงแรม การใช้บริการ รวมถึงการจ้างงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในชัพพลายเชนของการจัดแสดงสินค้า ซึ่งการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนี้ไม่ได้จบเพียงครั้งเดียว แต่สร้างให้กิดโอกาสใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องในอนาคต


ผลลัพธ์ในอนาคตไม่ใช่แค่การสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องยาวขอนแก่นเท่านั้น ในภาพใหญ่ ขอนแก่นจะเติบโตในฐานะมหานคร Smart City ที่เป็นประตูเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระดับภูมิภาค กระจายโอกาส สร้างความร่ามมือร่ามใจ ดึงดูดธุรกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อให้เศรษฐกิจอีสานมีพลังสร้างความแข็งแกร่ง
ให้แก่ประเทศไทยในยุคสมัยใหม่ ผมขออวยพรให้ผู้แสดงสินค้า ผู้ชมงาน และพันธมิตรทุกองค์กรจะประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ”ในสำดับต่อมา ท่านประรานในพิธีร่วมและคณะผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรได้ร่วมเปิดงาน Food Tech Expo2022 อย่างเป็นทางการ และร่วมเยี่ยมชมสินค้าและเทคโนโลยีที่จัดแสดง


ภายในงาน FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION จัดแสดงสินค้า เทตโนโลยี และส้มมนาความรู้ สำหรับนักธุรกิอและผู้สนใจดังนี้1. ผู้ประกอบการด้านอาหาร วิสาหกิจชุมชน สินค้าOTOP ที่มีสินค้าออกบายได้จริงแล้ว จะมาอัพเดทเครื่องจักรแปรรูปอาหารและเตรียมวัตถุดิบ เครื่องบรรจุหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ การยึดอายุสินค้า การทำฉลาก ไปจนถึงความรู้ในการขยายตลาดสู่โมเดิร์นเทรด2. โรงงานทุกขนาด ทั้งในอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นนายช่าง วิศวกรหรือผู้บริหาร เจ้าของโรงงาน ในงานมีการจัดแสดงเทดโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาทิ แขนหุ่นยนต์อัตโนมัติราคาคุ้มค่า ระบบลำเลียงสินค้า อุปกรณ์เซนเซอร์ เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ในสายการผลิตเครื่องดื่ม อุปกรณ์มอเตอร์ส่งกำลังหรือเครื่องพ่นไฟสำหรับเครื่องจักรอาหาร ไปจนถึงระบบจัดเก็บสินค้า3. เทคโนโลยีเพื่อนักธุรกิจด้านการเกษตร ระบบอัตโนมัติแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกเซนเซอร์ ไอโอที โชล่าชิสเต็ม โตรน รวมถึงที่ปรึกษาและผู้ให้บริการติดตั้งระบบการปลูกพืชในโรงเรือนที่ช่วยให้เพี่มผลผลิตการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชเศรษฐกิจที่ทำกำไรได้สูง
4. สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ ที่กำลังมองหาไอเดียธุรกิจ อยากเป็น Food Startup Mรือ Food Developer ก็สามารถมาชมโซนสาธิตสินค้าที่ผ่านการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและการตลาดจนประสบความสำเร็จทางธุรกิจ รวมถึงหัวข้อ สัมมนา และที่ปรึกษาที่มาให้ความรู้มากมาย FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION จัดโดย Green World Media Platform ร่วมกับสภาอุตสาหกพรมจังหวัดของแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 20-22 กรกฎาคม นี้ เวลา 9.00 – 16 30 ที่ศูนย์ประชุม KICE จังหวัดขอนแก่น เข้าชมงานและจองที่นั่งสัมมนาได้ฟรี ลงทะเบียนวันนี้ที่ www.fabexp0c2 หรือโทร 083-584-6677

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


 299 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
น่ารักตะมุตะมิ เด็กๆขอนแก่นใส่ชุดไทยหลายยุคหลายสมัยร่วมลอยกระทง กันอย่างสนุกสนาน
ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” ปีที่ 2  มข.ลั่นประกวดเพลงลูกทุ่งจะยกระดับสู่ซอฟพาวเวอร์ระดับประเทศต่อไป
Glowfish ปลุกกระแสตลาดสำนักงานอีสาน รับการลงทุน NeEC ยอดจองก่อนเปิด 50%
LAB Future & BIO Expo 2024 ขับเคลื่อนไบโอเทค การแพทย์อีสานโชว์วัตกรรม เครื่องมือแล็บจากทั่วโลก สร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง รับ NeEc
เปิดตัวอลังการ แถลงข่าวประกวดนางสาวไทยขอนแก่น 2567
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.)  มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ในพื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 1