วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จ.ขอนแก่น เข้ามอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางขอนแก่น

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ให้กำลังใจของผู้เป็นเพศแม่ ทำความดี  จิตอาสา ร่วมมอบ  สิ่งของอาหาร  ของใช้  แด่ผู้ต้องขัง  ในเรือนจำขอนแก่น เป็นโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า  พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​เนื่อง​ใน​โอกาส​มหา​มงคล​เฉลิม​พระ​ชนมพรรษา​90​พรรษา​12​สิงหาคม​2565​

    เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่เรือนรับรองด้านนอก เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น ถนน ถนนศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นางปราณี  ธีรภาณุ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมมาตย์  สุราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น ผู้อำนวยการส่วนฯ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น เพื่อนสนิท อันเป็นที่รัก และ  กัลยาณมิตร​ ร่วมมอบ

  นางปราณี ธีรภานุ นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่า”มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางขอนแก่น ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญ และการให้กำลังใจของผู้เป็นเพศแม่ด้วยกัน ตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชชนนี พันปีหลวง พระองค์ท่าน ทรงมีพระราชเสาวนีย์กล่าวไว้ว่า “เราจะไม่ทอดทิ้งให้แม่ ผู้หิวโหยไว้ข้างหลัง”ในยามทุกข์ยากลำบาก ตลอดจนเป็นการให้กำลังใจผู้ต้องขังในครั้งนี้เพื่ออนาคตข้างหน้า จะได้ออกมาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพต่อไป

  นางปราณี กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ได้มีความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้เสมอ ซึ่งทุกๆท่าน ทางคณะกรรมการ ตลอดจนสมาชิก สมาคมแม่ดีเด่นจังหวัดขอนแก่นที่ได้ มาร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดขอนแก่น เป็นประจำเช่นทุกๆปี ด้วยสถานการณ์โควิดที่ระบาดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ตระหนักและเป็นห่วงความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังแห่งนี้ จึงได้ร่วมบริจาคเจล,แอลกอฮอล์,เครื่องสมุนไพรตลอดจนหน้ากากอนามัย ให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางขอนแก่นเช่นกัน รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมเพื่อมนุษย์ด้วยกันถือว่าเป็นบุญมหากุศล สำหรับคณะแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ ที่ได้ทำความดี และให้กำลังใจผู้ต้องขังทุกท่านที่อยู่ในเรือนจำแห่งนี้ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและกลับสู่โลกภายนอกอย่างมีคุณภาพ ทำประโยชน์แก่สังคมอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป   

    นางปราณี กล่าวด้วยว่า เพราะที่ผ่านมาตนเองเคยได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ขอนแก่น มา 4 สมัย 12 ปี ซึ่งกิจกรรมทำความดี  จิตอาสา ของสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น มีทั้งหมด 3 กิจกรรม ที่จะทำ โดย ครั้งที่ 1 จัดที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 จัดที่เรือนจำกลางขอนแก่น และสุดท้ายที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง ที่ผ่านมา ได้มีกัลยาณมิตรตลอดจน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินได้เงินมาทั้งสิ้น 65,500 บาท ไว้ใช้ทำกิจกรรมใน 3 ครั้งนี้ ซึ่งก็ได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง

   ส่วน นายสมมาตย์  สุราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น กล่าวว่าในนามของข้าราชการ และผู้ต้องขังราชทัณฑ์เรือนจำกลางขอนแก่น ทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ท่านนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ซึ่งได้เข้ามามอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางขอนแก่น ในวันนี้

   นายสมมาตย์ กล่าวต่อไปว่าซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบไปด้วย การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิง ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน 418 คน และอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ จำนวน 4 คน เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90  พรรษา 12  สิงหาคม 2565      นายสมมาตย์  กล่าวท้ายสุดว่าการที่บุคคลภายนอก องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความอนุเคราะห์ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นทำให้ผู้ต้องขังหญิงได้ตระหนัก และเล็งเห็นว่าสังคม ภายนอกมีความห่วงใย และไม่ได้ทอดทิ้ง ทำให้ผู้ต้องขังราชทัณฑ์หญิงมีขวัญ และกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ขณะต้องโทษและพร้อมที่จะเข้าสู่การปรับเปลี่ยนและพัฒนาพฤตินิสัย ทำการฝึกวิชาชีพด้วย ความตั้งใจเพื่อนำทักษะต่างๆ กลับไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

    ด้าน ตัวแทนผู้ต้องขังหญิง ได้กล่าวขอบพระคุณสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ให้ความเมตตา และความเสียสละของทุกท่าน ที่ท่านได้มามอบสิ่งของ เครื่องใช้ และของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ต้องขังหญิง ในวันนี้ ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ท่านไม่ทอดทิ้งพวกเรา พวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจ ในขวัญกำลังใจ ที่พวกท่านได้มามอบสิ่งของให้กับพวกเรา และพวกเราขอสัญญาว่าพวกเราถ้าออกไปจะปฏิบัติตัวให้เป็นคนดี อยู่ในสังคมต่อไป กราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้ง.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

 226 total views,  1 views today


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พระลับฟูพรม พ่นยุงทั้งหมู่บ้าน หลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน “พงศ์ธร” สั่งเข้มพื้นที่เสี่ยทุกจุดเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่
จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
ขอนแก่นฝนตกทุกวัน แปลงกุยช่ายประสบปัญหารากเน่า และเชื้อราขึ้น ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง
มข.จัดเต็ม! รวมหมอลำ 24 คณะ ชู soft power ฉลอง 60 ปี 9-11 ต.ค.นี้
“ธรรมนัส” ลุยตรวจน้ำท่วมขอนแก่น กำชับทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนเต็มที่
ขอนแก่น ยูไนเต็ด ลุยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งโรงครัว-มอบน้ำดื่ม หลังมวลน้ำหนุนเข้าท่วมพื้นที่ อ.น้ำพอง ต่อเนื่อง