วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

(มีคลิป) ม.ขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ นำนักเรียนอนุบาล 1- 2 จากโรงเรียนสาธิต มข.ลงแขกเกี่ยวข้าว

ม.ขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ นำนักเรียนอนุบาล 1 และ 2 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้ด้วยวิธีปฎิบัติจริง สอดแทรกวิถีเกษตรกรไทย สู่กำลังหลักที่สำคัญของชาติในอนาคต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22พ.ย.25 65 ที่ แปลงฝึกงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน Agro Tour ลงแขกเกี่ยวข้าว @KKU2022 ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มข.ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นโดยมีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อต้องการให้น้อง ๆ นักเรียนชั้นอนุบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวไทย และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาน และเพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีมุมมองของการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเกษตรเชิงท่องเที่ยวและการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ อาจารย์ยังมีความคาดหวังอย่างแรงกล้าว่าพี่ ๆ นักศึกษาจะพัฒนาจิตใจของการเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากผู้รับ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว กิจกรรมเสริมลักษณะนี้ น่าจะมีส่วนสำคัญในการขัดเกลาให้เป็นคนดี คิดดี ทำดี พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศได้เป็นอย่างดีในอนาคตอันใกล้

พันธุ์ที่ใช้ในการเรียนรู้ของพี่ ๆ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์นั้น คือ พันธุ์ มข 60-1 ที่พัฒนาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ และนักปรับปรุงพันธุ์ข้าว ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พันธุ์ มข 60-1 มีลักษณะเด่น คือ เป็นข้าวเหนียว อายุเก็บเกี่ยวสั้น ไม่ไวแสง ต้านทานต่อโรคไหม้ และขอบใบแห้ง มีคุณภาพใกล้เคียงกับพันธุ์ กข6 และกำลังจะทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ที่จะถึงนี้

แปลงนาที่ปลูกเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และปี 4 ซึ่งน้อง ๆ อนุบาลชุดเดียวกันนี้ มาดำนาปลูกข้าวไว้เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา และพี่ ๆ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดูแลอย่างดี ตามหลัก Good Agricultural Practices รอรับการมาเยือนของน้อง ๆ หนู ๆ อีกครั้งโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พี่ๆ จากสาขาวิชาพืชไร่ ในระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาตรี ชั้นปี 2 ได้จัดเตรียมสถานที่ และกิจกรรมไว้ต้อนรับ น้อง ๆ อย่างอบอุ่น สนุกสนาน และเป็นกันเอง

สุดท้าย ทางคณะผู้จัดทั้งอาจารย์บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ พี่ ๆ นักศึกษา ตลอดจน คณะครูโรงเรียนสาธิตมีความมุ่งหวังว่า น้อง ๆ หนู ๆ ที่มาร่วมงาน จะมีความสุข ได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ มีทักษะชีวิตดี ๆ พร้อมที่จะเผชิญโลกกว้างได้อย่างสมบูรณ์

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดโอกาสคนพิการ! สำนักบริการวิชาการ มข. เดินหน้าต่อเนื่องร่วมสร้างอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนในเทศบาลเมืองศิลา
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision” รุ่นที่ 15
ผู้ว่าฯขอนแก่น ย้ำชัดลุยตรวจค้นหายาเสพติดทุกหมู่บ้าน แม้จะหมดห้วงระดมปราบยาเสพติด 90 วัน
ขอนแก่นคุมเข้มชุดสังฆภัณฑ์-สิ่งของทำบุญรับวันพระใหญ่ เตือนผู้ประกบการติดฉลากราคา-มีอายุก่อนจำหน่ายไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ขอนแก่น มอบโฉนดเพื่อการเกษตร แก่เกษตรกร 72 ราย 72 แปลง 1,120 ไร่ ตาม โครงการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนักบริการวิชาการ มข. เปิดเวที เสริมความรู้ “กฎหมายเลือกตั้ง” เตรียมตัวก่อนลงสนาม สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น