วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

AIS อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 มี.ค. 2023
135

AIS อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันโลกออนไลน์และกระบวนการช่วยเหลือหากต้องตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์ จัดกิจกรรม “1212 ETDA Workshop สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์” แก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วทุกภูมิภาค โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้เนื้อหาที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็น การอัปเดตเทรนด์ภัยออนไลน์ รูปแบบกลลวงในรูปแบบต่างๆ วิธีการรับมือ ตลอดจนแนวทางการให้คำแนะนำ การให้ความช่วยเหลือ การประสานติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นและส่วนกลางที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น และการสร้างความตระหนักรู้และการรู้เท่าทันออนไลน์ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์

ในส่วน ของ AIS โดยนายธีรยุทธ ถิ่นทัพพระยา ผู้จัดการแผนกลูกค้าองค์กร-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมเสวนาให้ความรู้ ที่จังหวัดนครราชสีมา และอุบลราชธานีในหัวข้อ “รู้ทันกลโกงซื้อขายออน์ไลน์ รู้ไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อภัยออนไลน์ ตลอดจนรู้วิธีป้องกัน การช่วยเหลือ และการจัดการปัญหาออนไลน์ ซึ่งการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจเป็นความตั้งใจของ AIS ที่จะร่วมสร้างสังคมดิจิทัลให้ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้นมาโดยตลอดผ่านหลักสูตร AIS อุ่นใจไซเบอร์ ในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย”

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนรู้หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ได้ที่ https://learndiaunjaicyber.ais.co.th/ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จับมือ AIS ยืนยันภารกิจสร้างบุคลากรสู่ Smart Parliament สร้างทักษะดิจิทัล ด้วยหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”
AIS อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกิจกรรม 1212 ETDA : สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์ จ.บุรีรัมย์
AIS อุ่นใจไซเบอร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ ในโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์ จังหวัดขอนแก่น
AIS ขยายผลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สู่ภาคประชาชน ผนึกกำลัง สกมช. เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์
AIS ผนึก 3 กระทรวงหลัก สธ. ศธ. มท พร้อม พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดตัว “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล ครั้งแรกของไทย
AIS อุ่นใจไซเบอร์ ควงแขน จอยลดา ส่งกลยุทธ์ Edutainment ตั้งเป้าเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อคนไทย