วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ขอนแก่น จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2566

29 เม.ย. 2023
172

จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2566 ภายใต้แนวคิด แรงงานพัฒนา พาชาติก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย

(28 เม.ย. 66) ที่ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด แรงงานพัฒนา พาชาติก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย โดยมีด้วยผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานประกอบกิจการ และพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ร่วมกิจกรรม

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า รัฐบาล กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” เพื่อเป็นการยกย่องและเห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับ ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้จัดทำกิจกรรมร่วมกัน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการจัดการในสถานประกอบกิจการ และเกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งพี่น้องผู้ใช้แรงงานถือว่ามีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และรัฐบาลได้มีนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนาแรงงานไทยให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือในการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศ

โดยภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรด การจับสลากมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงาน การประกวดธิดาแรงงาน การจัดนิทรรศให้ความรู้ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ การจำหน่ายสินค้ากลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบ การประกวดส้มตำลำซิ่ง และการแข่งขันกีฬามหาสนุก เป็นต้น

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2