วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ที่ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

(24 พ.ค. 66) ที่ วัดท่าประชุม ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาอนามัยพิทักษ์ เป็นประธาน เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ กล่าวว่า การดำเนินงานด้านจักษุศัลยกรรมของสภากาชาดไทย นับเป็นอีกหนึ่งในภารกิจของการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการริเริ่มการขับเคลื่อนการทำงานจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยใช้ชื่อหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และดำเนินการยาวนานกว่า 28 ปีมาแล้วนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อครั้งที่ทรงเจริญพระชนมายุ 40 พรรษา ด้วยการออกให้บริการแก่โรงพยาบาลอำเภอในพื้นที่ห่างไกลและไม่มีจักษุแพทย์

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า อำเภอบ้านฝาง ซึ่งเป็นพื้นที่จัดโครงการในครั้งนี้ มีประชากร จำนวน 54,734 คน และเป็นผู้สูงอายุ 11,122 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ทำให้ต้องโดนแสงแดด ลมแรงและเศษฝุ่นปลิวเข้าตาเป็นเวลานาน จึงประสบปัญหาเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาจำนวนมาก อาทิ ต้อลม ต้อกระจก ต้อเนื้อและยังขาดการดูแลเอาใจใส่ จึงเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ตาบอดในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้ สภากาชาดไทย นำโดยแพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒธะนะ จักษุแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว รพ. สต ทุกแห่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่วัดท่าประชุม ในการดำเนินโครงการ เพื่อทำการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ โรคเกี่ยวกับเปลือกตาและท่อน้ำตาอุดตัน โดยให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาส มีผู้มารับการตรวจทั้งสิ้น 276 ราย และเป็นผู้เข้ารับการผ่าตัดทั้งสิ้น 189 ราย ดังนี้ ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมจำนวน 108 ราย ,ผ่าตัดต้อเนื้อจำนวน 79 ราย, ผ่าตัดแก้ไขเปลือกตาม้วนเข้า จำนวน 2 ราย และได้มอบแว่นสายตายาว จำนวน 21 ราย มอบแว่นกันลมกันแดด จำนวน 179 ราย ให้แก่ผู้มารับการตรวจในครั้งนี้ด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2