วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ศิลาเร่งสร้าง-ซ่อม ถนนทั้งตำบล ลดอุบัติเหตุ-สร้างความสะดวกสบายให้กับชุมชนเมือง

ศิลาเร่งสร้าง-ซ่อม ถนนทั้งตำบล ลดอุบัติเหตุ-สร้างความสะดวกสบายให้กับชุมชนเมือง พบถนนบางเส้นทางไม่ได้รับการซ่อมแซมมาหลายสิบปี “ไพรัตน์” ระบุงบปี 66 เหลือทำถนนเพียง 1 เส้นทางเท่านั้น ขณะที่งบปี 67 ได้รับการอุดหนุนมาแล้ว เร่งจัดทำโครงการและกำหนดแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทันที
เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 25 พ.ค.2566 ที่ บ.โนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา พร้อมด้วย นายพิทักษ์ชน ช่างเหลา ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เมือง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนลาดยาง และการซ่อมแซมบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ พร้อมทั้งเปิดเส้นทางการเดินรถให้ประชาชนชาว บ.โนนม่วง และ ชุมชนหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สามารถเดินทางและสัญจรได้ตามปกติ หลังการดำเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณประจำปี 2566 นั้นแล้วเสร็จ ท่ามกลางความดีใจและคำขอบคุณของประชาชนในพื้นที่เนื่องจากถนนเส้นทางดังกล่าวนี้ไม่ได้รับการซ่อมแซมและดำเนินการก่อสร้างใหม่มานานหลายสิบปี


นายไพรัตน์ ทวีวาร นายก ทม.ศิลา กล่าวว่า งบประมาณการในก่อสร้างถนนในเขต ต.ศิลา ในปี 2566 นั้นเป็นการดำเนินการรูปแบบการลาดยางมะตอย ทั้งหมด ในงบประมาณรวม 34 ล้านบาท ตามแผนงานประชาคม ที่ฝ่ายบริหาร,สมาชิกสภาฯ,ฝ่ายปกคองและ ส.อบจ.ที่รับผิดชอบในพื้นที่ได้ลงพื้นที่ประชาคม และรับฟังความคิดเห็น จนได้กำหนดมาในแผนงานของเทศบาลฯ ซึ่งขณะนี้งบดำเนินงานปี 2566 นั้นดำเนินการครอบคลุม ทุกหมู่บ้านแล้ว เหลือพียง 1 เส้นทางคือเส้นทางเชื่อมต่อ บ.หนองกุง มายัง บ.ศิลา ที่ขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการจัดซื้อจดจ้างตามระเบียบ
“ ต้องยอมรับว่า ถนนหลายเส้นทางไม่ได้รับการซ่อมแซม หรือ ก่อสร้าง มานานกว่า 20 ปี และเมื่อมารับตำแหน่ง ก็ได้มีนโยบายในการระดมความคิดและประสานการทำงานร่วมกันทุกฝ่าย เน้นหนักในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมในพื้นที่ โดยถนนเดิมที่มีอยู่จะต้องได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเส้นใดที่ยังคงไม่เรียบร้อยและอยู่ในความดูแของเทศบาลฯ จะต้องดำเนินการก่อสร้าง ตามระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลศิลา ที่คณะทงานของเทศบาลฯทุกคนอาสามาทำงาน จะเดินหน้าพัฒนาบ้านของตเองให้สะดวก สบาย และเป็นที่พึงพอใจของคนศิลา ให้ได้มากที่สุด”


นายไพรัตน์ กล่าวต่ออีกว่า ด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐ,การจัดเก็บภาษี และแผนงานต่างๆที่เทศบาลฯกำหนด การดำเนินงานนั้นเป้นไปตามขั้นตอน อาจจะล่าช้าบ้าง ต้องขออภัยคน ต.ศิลา แต่ทุกโครงการและข้อร้องเรียนต่างๆ ได้รับเรื่องและกำหนดไว้ในแผนงานทั้งหมดแล้ว ขณะที่งบอุดหนุนประจำปี 2567 ที่ได้รัยการยืนยันจัดสรรมาแล้ว 23 ล้านบาท ได้เร่งระสานงานร่วมกับทุกหมู่บ้านและทุกชุมน ในการกำหนดแผนงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนที่ใช้สัญจรในพื้นที่ จะต้องได้รับการแก้ไขและทำทันทีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ควบคู่กับการดำเนินการในด้านต่างๆตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ได้อย่างครอบคลุมที่สุด

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=06M4KILcG9U&t=16s

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2