วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเดินหน้าจัดการความเสี่ยงทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน

08 มิ.ย. 2023
119

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเดินหน้าจัดการความเสี่ยงทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อเปิดพื้นที่การจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) นำร่องก่อนขยายผลในระดับประเทศต่อไป

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรมการนำเสนอข้อมูลด้วยเรื่องเล่า (Story telling) ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยการอบรมมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพคณะอนุกรรมการด้านเด็กและเยาวชนของ ศปถ. 4 จังหวัด (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) ในเขตสุขภาพที่ 7 ให้มีทักษะการสื่อสาร และวิเคราะห์ความเสี่ยงทางถนนอย่างมีพลังด้วยเครื่องมือสะท้อนความเสี่ยง ผ่านเรื่องเล่า (Story telling) ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.ประชาธิป กะทา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มาเป็นทีมวิทยากร

ในการอบรมตัวแทนคณะอนุกรรมการเด็กและเยาวชนกว่า 70 คน จะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือนำเสนอสถานการณ์ความเสี่ยงทางถนน โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน เพื่อทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ในระดับพื้นที่ นำมาวิเคราะห์และพัฒนาสถานการณ์จริงที่พบมาสู่การสร้างเรื่องเล่าเพื่อสร้างการรับรู้ของผู้คนให้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของสถานการณ์ความเสี่ยงทางถนนที่เด็กและเยาวชนต้องเผชิญ

โดยนายอภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแม้จะมีมาตรการการจัดการเกิดขึ้นในระดับพื้นที่เพื่อการป้องกันและจัดการ แต่ในความเป็นจริงยังพบว่า สถิติผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประเด็นเสี่ยงสำคัญที่นำไปสู่ความสูญเสียคือการใช้จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย การขับขี่ด้วยความเร็วที่เกินกำหนด รวมไปถึงการขับขี่ในขณะมึนเมา นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานในงาน มองว่าการอบรมที่จัดขึ้นเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้คณะอนุกรรมการด้านเด็กและเยาวชนทั้ง 4 จังหวัดที่มีคำสั่งแต่งตั้งขึ้นจะมีเครื่องมือ และทักษะการทำงานที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานในพื้นที่ นอกจากจะช่วยผลักดันการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนแล้วยังเป็นประโยชน์ในด้านการช่วยให้ ศปถ.จังหวัดมีกลไกสนับสนุนการทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนให้บรรลุเป้าหมายประเทศที่ 12 คนต่อแสนประชากร ในปี 2570 ผ่านความร่วมมือของทุกฝ่ายในการดำเนินงานร่วมกัน

ในการนี้ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จับมือกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคในเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) มีกรอบการทำงานร่วมกัน 3 ปี เพื่อสร้างต้นแบบการใช้กลไกระดับพื้นที่ในการแก้จัดการปับปัญหา โดยกลไกคณะอนุกรรมการด้านเด็กและเยาวชน คือหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่มุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชน โดยเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของกลุ่มตนเองผ่านกลไกอนุกรรมการฯ ร่วมกับ ศปถ.จังหวัด อำเภอและท้องถิ่นอย่างบูรณาการ เพื่อเป็นกลไกการจัดการปัญหาให้ตรงจุด ตรงกลุ่มเป้าหมาย อันเป็นแนวทางนำไปสู่โอกาสการจัดการปัญหา ด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนในสังคม

ที่มา/ปชส.ขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2