วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

(มีคลิป)คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2566 วันเสาร์ ที่  15   กรกฎาคม 2566

22 มิ.ย. 2023
6779

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2566 รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้

    เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่นได้จัดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2566  มี รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์  และนายจิรวุฒิ  คุวานันท์ ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนองค์กรเอกชน ร่วมในการแถลงข่าวการจัดงานวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2566  เพื่อน้อมเกล้าฯรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และ รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนศรีนครินทร์ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้“ชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้”  สำหรับกิจกรรมหารายได้สมทบ  กองทุนวันศรีนครินทร์   ประกอบด้วยการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน   “วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน” เมื่อวันที่ 8  มกราคม2566 ที่ผ่านมา  และ การจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT    ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้น  วันเสาร์ ที่  15   กรกฎาคม 2566  เวลา 16.00-18.00  น.   จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรับชมรายการพิเศษเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าและร่วมบริจาคในวันและเวลาดังกล่าว

ด้าน  รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต  ให้วันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระศรีนครินทราบรมราชนนีเป็นวันศรีนครินทร์วันศรีนครินทร์  เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดตั้งกองทุนวันศรีนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยโรงพยาบาลศรีนครินทร์เมื่อวันที่  12 ธันวาคม 2540  โดยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต กำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนขยายเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและการวิจัยสร้างความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ ที่มีต่อสังคมในปัจจุบันพร้อมทั้งได้ดำเนินกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงรับกองทุนวันศรีนครินทร์  อยู่ในพระราชูปถัมภ์  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา 

               การจัดกิจกรรมเนื่องในวันศรีนรินทร์ แบ่งเป็น 3 ประเภท  คือ กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล   กิจกรรมเทิดพระเกียรติ    และกิจกรรมจัดหาทุนเพื่อสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ฯ  โดยกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล  ประกอบด้วยพิธี  บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จย่า จัดขึ้นในวันที่ 19  มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา   พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลทักษิณานุประทาน  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า  และนิทรรศการสุขภาพ  และบริการตรวจสุขภาพพิเศษ บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

       กิจกรรมหารายได้สมทบ  กองทุนวันศรีนครินทร์   ประกอบด้วยการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน   “วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน”เมื่อวันที่ 8  มกราคม2566 ที่ผ่านมา  และ การจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT    ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้น  วันเสาร์ ที่  15   กรกฎาคม 2566  เวลา 16.00-18.00  น.   จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรับชมรายการพิเศษเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าและร่วมบริจาคในวันและเวลาดังกล่าวครับ 

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์  กล่าวว่า ปีที่ผ่านมากองทุนวันศรีนครินทร์มียอดผู้บริจาคทั้งสิ้น 24,255,002.85 บาท  (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสองบาทแปดสิบห้าสตางค์ ) ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมถ่ายทอดสดเนื่องในวันศรีนครินทร์และ กิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน และเดินการกุศล  

              ซึ่งผู้ที่บริจาคสมทบเข้ากองทุนวันศรีนครินทร์จะได้สิทธิประโยชน์ดังนี้ 1.ใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามกฎหมาย 2.การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์3.บริการรถฉุกเฉิน รับ-ส่ง 4.ประสานงานศูนย์จองห้องพิเศษและเป็นผู้มีอุปการคุณซึ่งได้รับการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล โดยผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี  “กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี”   ธนาคารไทยพาณิชย์สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลขที่บัญชี 551-2-64185-5 และธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 438-1-123456  สอบถามรายละเอียดได้ที่  0-4336-3688 และ 0-4336-3130  ทุกวันเวลาราชการ       

ติดตามข่าวสารได้ที่  FB/: กองทุนวันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                FB/: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://youtu.be/eEsaojhQhxM

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 3
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา