วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

สหรัฐมอบเรือตรวจการณ์ให้ตำรวจน้ำไทย 12 ลำ รวมมูลค่ากว่า 75 ล้านบาทประจำการตามลำน้ำโขง ป้องปรามปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดอย่างเต็มรูปแบบ


เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 27 ต.ค.2566 ที่กองกำกับการ 11 กองบังคับการตำรวจน้ำ ( กก.11รน.) อ.เมือง จ.หนองคาย นายโรเบิร์ต เอฟ โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายราชันย์ ซุนฮั้ว ผวจ.หนองคาย ร่วมเป็นประธานมอบเรือตรวจการณ์ตำรวจน้ำ จำนวน 12 ลำ ให้กับ พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รอง ผบช.ก.,พล.ต.ต.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ ผบก.รน. สำหรับการปฎิบัติหน้าที่ตลอดแนวแม่น้ำโขง ตั้งแต่ จ.เชียงราย ถึง จ.อุบลราชธานี ตามการสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐ รวมกว่า75,465,513.25 บาท (2.15 ล้านเหรียญสหรัฐ) ให้กับตำรวจน้ำของประเทศไทย ประจำปี 2566 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ,คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ,คณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในเขต จ.หนองคายและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก


นายโรเบิร์ต เอฟ โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวว่า โครงการความร่วมมือดังกล่าว เกิดขึ้นจากฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด (International Narcotics and Law Enforcement – INL) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทย จนนำมาสู่การมอบเรือตรวจการณ์ขนาด 22.3 ฟุต หรือ 6.7 เมตร จำนวน 12 ลำ มูลค่ารวม 75,465,513.25 บาท หรือ 2.15 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้แก่กองบังคับการตำรวจน้ำ กองบัญชาการสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเรือตรวจการณ์นี้ถูกออกแบบมาให้มีความหนากว่าปกติ เดินน้ำตื้นได้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานตรวจการณ์ตามแนวแม่น้ำที่มีเกาะแก่ง และตื้นเขินในบางฤดู เช่นแม่น้ำโขงซึ่งมีความสำคัญเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทย อีกทั้งเป็นจุดสำคัญในการลำเลียงขนถ่ายยาเสพติดข้ามพรมแดน และอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งนี้ เรือทั้ง 12 ลำ ทาง บก.รน.จะจัดสรรให้แก่ตำรวจน้ำกองกำกับการ 10, 11 และ 12 ซึ่งมีสถานีรับผิดชอบรวม 12 สถานี โดยจะมอบให้สถานีละ 1 ลำ พร้อมเทรลเลอร์ลากจูง


“ นอกจากนี้ ผู้แทนจากกำลังพลหน่วยยามฝั่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Coast Guard) และฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติดยังได้ทำการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำจำนวน 24 นายซึ่งปฎิบัติงานตามลำน้ำโขง ตั้งแต่วันที่ 16-26 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรปฏิบัติการเรือขนาดเล็ก การใช้เรือเล็กลาดตระเวน และการเข้าเทียบเรือเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดและผู้ต้องสงสัย เรือตรวจการณ์จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยให้มีการบังคับใช้กฎหมายและปฏิบัติการด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนและทางน้ำที่อาจเสี่ยงต่อการกระผิดกฎหมายในประเทศไทย”


ขณะที่ นายราชันย์ ซุนฮั้ว ผวจ.หนองคาย กล่าวว่า หนองคายเป็นจังหวัดชายแดนติดกับ สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ ความยาวตลอดแนวเขตจังหวัดหนองคาย 210 กม. ด้วยที่ตั้งอันเป็นชัยภูมิสำคัญนี้ ส่งผลให้จังหวัดหนองคาย ได้รับการประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นหนึ่งในจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาให้เป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่ของประเทศ ร่วมกับ จ.ขอนแก่น,นครราชสีมา และ จ.อุดรธานี และยังเป็นปลายทางของรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มีกลุ่มประชากรเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้น ทั้งกลุ่มนักลงทุน กลุ่มแรงงาน และกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

“จากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.หนองคาย ทราบว่าปัจจุบันมีพลเมืองชาวอเมริกันเข้ามาพำนักในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จำนวน 117คน โดยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณจากการทำงาน อยู่กับครอบครัวหรือภรรยาคนไทย เป็นนักท่องเที่ยว เป็นครูสอนภาษา และประกอบธุรกิจ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มพลเมืองชาวอเมริกันเหล่านี้ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนไทยได้อย่างมีความสุข และหลายๆ ครั้งที่เห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวหนองคายด้วยความผสมกลมกลืนเป็นอย่างดี และการเป็นเมืองชายแดนริม แม่น้ำโขง ย่อมจะมีปัญหาอาชญากรรมทางน้ำ เหตุสาธารณภัย อุบัติภัย และปัญหาความมั่นคงชายแดนอื่นๆ ตามมาด้วย โดยเฉพาะการลักลอบขนยาเสพติดในลำน้ำโขง ซึ่งสถิติสำคัญตลอดปีงบประมาณ 2566 หน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และศุลกากร สามารถจับกุมการกระทำผิดคดียาเสติดได้ถึง 2,800 คดี ของกลางส่วนใหญ่ที่สามารถยึดได้ คือ ยาบ้า ประมาณ 12 ล้านเม็ด ยาอี 20,000 กว่าเม็ด และไอซ์กว่า 300 กก.”
ผวจ.หนองคาย กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ยังพบการลักลอบนำรถยนต์ หรือสินค้าผิดกฎหมายออกนอกประเทศ และการเกิดอุบัติภัยทางน้ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยทางน้ำอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก้ตามการที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ โดยมอบเรือตรวจการณ์ให้แก่ กองบังคับการตำรวจน้ำของไทย สำหรับการใช้ในภารกิจของตำรวจน้ำในพื้นที่ตามลำน้ำโขง โดยเฉพาะที่ จ.หนองคาย เป็นการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อม ในการดูแลช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีเหตุอาชญากรรม ภัยคุกคาม จนถึงอุบติภัยทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทยตลอดไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 dWgJ6WZ.jpeg MAaG61.jpeg MB9x2v.jpeg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif

Loading