วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. จับอบรม บูรณาการความรู้ระเบียบกฎหมาย ฯ เพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น” รุ่นที่ 8

 สำนักบริการวิชาการ จัด หลักสูตร”บูรณาการความรู้กฎระเบียบทางกฎหมาย (Legal Regulations) ความรู้การบริหาร (Management Knowledge) และสมรรถนะทางการบริหาร (Administrative Competency) เพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมภูคำเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 131 ท่าน จาก 61 หน่วยงาน วิทยากร ดร. จตุรัฐชัย จินตนาสิทธิคุณ (ปลัดเอด) พร้อมทีมวิทยากร

หลักสูตรฝึกอบรมฯ นี้ มีเป้าหมายเพิ่มทักษะ Upskill ภายใต้แนวคิดบูรณาการศาสตร์ มีประเด็นที่น่าสนใจ กฎหมาย Legal Regulations รัฐธรรมนูญไทย พระราชบัญญัติบริหารแผ่นดิน ปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด จัดชื้อจัดจ้างบริหารพัสดุ กฎหมายจัดตั้งและการบริหารงาน ทฤษฎีบริหาร ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนา กระบวนการประเมินผลปฏิบัติงาน มาตรฐานการประเมินผลปฏิบัติงาน และวิธีบริหารและประเมินความเสี่ยง ฯลฯ

ที่มาข่าว/ https://th.kku.ac.th/168194/

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 MB9x2v.jpeg Da2r0R.png d08ssC8.jpeg DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นนำรถดับเพลิงมาฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเติมความชื้นให้บรรยากาศลดความร้อน
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ศาลอาญา เพื่อ พัฒนาความสามารถสำหรับงานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่นเดินหน้าสืบจากศพ ค้นหารถต้องสงสัยเชื่อมโยง 3 จังหวัด ส่งนักสืบมือดีไล่ล่าทุกวัน วอนประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 3
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี