วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

มข. ร่วมกับ 5 เครือข่ายสถาบันการศึกษา และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประชุมเตรียมความพร้อมนำร่องเพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมโครงการนำร่องการสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ และ มหาวิทยาลัยเครือข่าย 5 สถาบันการศึกษา ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผ่านระบบ Online โดยการประชุมรศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการวิชาการ เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ 5 สถาบันเครือข่าย

ภาพ-ข่าว/ชาลี พรหมอินทร์

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 d7zHSwy.jpeg MB9x2v.jpeg d08ssC8.jpeg DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ตรวจสอบภายในสำหรับผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น รุ่นที่ 9
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ ชี้ทริคการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและการจัดทำรายงานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 9