วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

โออาร์ สนับสนุนพื้นที่ใน พีทีที สเตชั่น 17 แห่ง ตั้งจุดกระจายยาเพื่อผู้ป่วยโควิด -19

โออาร์ สนับสนุนพื้นที่ใน พีทีที สเตชั่น 17 แห่ง ตั้งจุดกระจายยาเพื่อผู้ป่วยโควิด -19

            ร่วมกับโครงการ Primary Care Hub – “ComCOVID-19 – FM CoCare” จัดตั้งจุดกระจายยาใน พีทีที สเตชั่น 17 แห่งทั่ว กทม. และสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงมูลค่า 270,000 บาท สำหรับอาสาสมัครที่นำยาไปส่งให้ผู้ป่วยถึงบ้าน ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ส่งกำลังใจ..สู้ไปด้วยกัน

            แพทย์หญิง นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ หัวหน้าโครงการ Primary Care Hub “ComCOVID-19 FM CoCare” และ นายแพทย์พงษ์ธร เกียรติดำรงวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและคุณภาพ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับมอบน้ำมันเชื้อเพลิงมูลค่า 270,000 บาท จาก นางพรรณวดี พุฒยางกูล ผู้จัดการฝ่ายบริหารสถานีบริการส่วนกลาง และ นายณัฐพล ชูจิตารมย์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ Primary Care Hub “ComCOVIS-19 – FM CoCare” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง พริบตาคลินิกของสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย (Royal College of Family Physicians of Thailand) ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ระดับเขียวที่รักษาอาการที่บ้าน (Home Isolation) และผู้ป่วยระดับเหลืองและแดงที่ยังไม่ได้เตียงในโรงพยาบาล ปัจจุบันดูแลผู้ป่วยกว่า 20,000 ราย โดย โออาร์ ได้จัดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น 17 แห่งเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นจุดกระจายยา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งยังได้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงมูลค่า 270,000 บาท สำหรับอาสาสมัคร ซึ่ง บริษัท ดิจิตอล อีร่า กรุ๊ป จำกัด ได้นำแพลตฟอร์ม UFU (อู้ฟู่) เข้ามาร่วมอาสากับโครงการฯ ในการนำยาไปส่งให้ผู้ป่วย

ทั้งนี้ การจัดตั้งจุดกระจายยาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ส่งกำลังใจ..สู้ไปด้วยกัน” #ORStayStrongTogether ซึ่ง โออาร์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางของ พีทีที สเตชั่น ที่มุ่งเป็นศูนย์กลางที่จะช่วยเติมเต็มทุกความสุข เติมเต็มช่องว่างความช่วยเหลือ นอกจากนี้ ยังถือเป็นความร่วมแรงร่วมใจจากหลากหลายหน่วยงานที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 พร้อมส่งกำลังใจให้ทุกคนสามารถก้าวต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติในครั้งนี้  

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DNk79R.jpg Phh9Db.jpg sAyptI.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg 2QOy3y.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คลังปิโตรเลียมขอนแก่นโออาร์ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน1080 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
OR สนับสนุนจัดกิจกรรม “โออาร์ อาสาสานสุข” จ.ขอนแก่น
 OR เชิญชวนร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส (PET) เพื่อผลิตเป็นผ้าห่ม ผ่านโครงการ “โออาร์ สานเส้นใย (พลาสติก) ห่มภัยหนาว”
OR และบริษัทในกลุ่ม ปตท. จับมือภาครัฐและภาคีเครือข่าย เร่งปลูกป่าเพิ่ม 2 ล้านไร่ ตั้งเป้ามุ่งสู่การดำเนินธุรกิจค้าปลีกสีเขียว (Green Retailing)
freshket รุกขับเคลื่อนระบบ Food Supply Chain ของไทยไปสู่ความยั่งยืน
OR เปิดทิศทางการดำเนินธุรกิจ ปี 2566 มุ่งขยายธุรกิจไลฟ์สไตล์ เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเดิม พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่