วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

กอ.รมน.จ.ขอนแก่น เปิดฝึกอบรมการพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ

กอ.รมน.จ.ขอนแก่น เปิดฝึกอบรมการพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ

(25 ม.ค. 66) ที่ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ฝึกอบรมจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566

พันเอก ชวลิต จันทวงศ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนิกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการปลูกฝังความคิด มีอุดมการณ์ที่มีความรับชาติอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น ให้มีส่วนร่วมและทำงานเพื่อส่วนรวมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงด้วยความภาคภูมิใจ โดยพร้อมร่วมกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายผู้นำจิตอาสาขั้นต้น ตามกรอบแนวทางของทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงอย่างมีพลัง ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่ระดับตำบลที่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นแผนที่มีความเป็นไปได้และมีความเชื่อมั่นในแผนนั้นจนพร้อมที่จะขับเคลื่อนแผนนั้น ในขีดความสามารถของตนโดยทันทีและพร้อมที่จะกล้านำเสนอแผนอีกส่วนหนึ่งที่เกินความสามารถของเครือข่ายให้หน่วยงาน/องค์กรอื่น นำไปดำเนินการให้หรือนำไปบูรณาการกับหน่วยงานที่สูงขึ้นในทุกระดับต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ กำนัน ผู้ใหญบ้าน ประชาชนในชุมชน ผู้ประสานงานหรือผู้นำพาที่เป็นข้าราชการประจำที่ทำงานในแต่ละตำบล สามารถเขียนแผนป้องกันภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในชุมชนของตนเองได้ โดยการประสานบูรณาการจากทั้งภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ในการฝึกอบรมยังมีการบรรยายในหัวข้อที่สำคัญ คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง บทบาทหน้าที่ของ กอ.รมนจังหวัด,ภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบของพื้นที่ในปัจจุบันโดยสรุป ,การให้ความรู้เรื่องทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง (ทปค.), ศาสตร์พระราชาการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข,หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,การอบรมให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพทางเลือกการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง กอ.รมน 12 แผน/ตำบล และการแถลงแผนปฏิบัติการ 12 แผน/ตำบล

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นนำรถดับเพลิงมาฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเติมความชื้นให้บรรยากาศลดความร้อน
“อนุทิน” จวก พช.-ผู้ว่าฯสกลนคร หลังพบสินค้าโอท๊อปขาดการพัฒนา ย้ำชัดยอมไม่ได้คนต่างชาติมาซื้อภูมิปัญญาไทยเพราะความสงสาร
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ศาลอาญา เพื่อ พัฒนาความสามารถสำหรับงานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่นเดินหน้าสืบจากศพ ค้นหารถต้องสงสัยเชื่อมโยง 3 จังหวัด ส่งนักสืบมือดีไล่ล่าทุกวัน วอนประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี