วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

สร้างนวัตกรรมด้านพลังงานเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่าน The Young Energy Designer Award 2023ชิงเงินรางวัลกว่า 600,000 บาท

25 เม.ย. 2023
322

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์ประกวด The Young Energy Designer Award 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ โดยมุ่งหวังให้เยาวชนเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


เมื่อวันที่ 25 เม.ย.66 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.อภิรดี ธรรมมโนมัย ผู้อำนวยการกองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวในการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด TheYoung Energy DesignerAward 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นเยาว์ ว่า เวทีแห่งนี้ เป็นเวทีการประกวดแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านพลังงาน ของเยาวชนไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานในชุมชน ริเริ่มในการหาทางแก้ไข ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านพลังงานที่มีคุณค่าต่อชุมชน ส่งผลให้เยาวชนเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาด้านพลังงานไทยอย่างยั่งยืนสืบไป
การประกวด The Young Energy Designer 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นเยาว์ได้จัดการประกวดฯ ขึ้นเป็นปีแรก และได้จัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดฯ 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันนี้ (25 เมษายน 2566) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 27 เมษายน 2566 ณ กรีนนิมมาน @ CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ 3 ภาคใต้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


โดยในวันนี้ (25 เม.ย.66) เป็นการชี้แจงครั้งแรก กลุ่มเป้าหมายทางภาคอีสาน จากสถาบันศึกษา กว่า 300 แห่ง เชิญชวน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวด The Young Energy Designer 2023 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปี 1-2 หรือเทียบเท่า สำหรับการชี้แจงฯ จะจัดขึ้นอีก 3 ครั้ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ และ กทม. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนรับฟังชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดThe Young Energy Designer 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นเยาว์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 600,000 บาทตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง www.theyoungenergydesigner.com เพจเฟซบุ๊กThe Young Energy Designer หรือ โทร 02-184-2728-32ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่
www.theyoungenergydesigner.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 2566

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2