วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

เรียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย มข. เปิดรับผู้เรียนตั้งแต่่อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่

เรียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้เรียนตั้งแต่่อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะและการสร้างอาชีพเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีรูปแบบการเรียนแบบ online ผ่่านเว็บไซต์โครงการ https://eschool.kku.ac.thเรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ได้ระดับสากล มีความหลากหลายด้านการจัดการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้สูงวัยให้สามารถพึ่งพาและช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งพัฒนาทักษะที่เป็นความชํานาญและเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยให้กับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจาก สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยมีรายวิชากว่า 20 รายวิชา จากวิทยากรอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้หลักสูตร ดังนี้1. การเกษตรสําหรับผู้สูงวัย- สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเกษตรได้ด้วยตนเอง รวมถึงความรู้ด้านการนําเทคโนโลยีมา พัฒนาการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นด้านการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา การพัฒนาพื้นที่ รอบบ้านตัวเอง ความรู้เรื่องดิน และไส้เดือน2. หลักสูตรทักษะการเตรียมตัวและการดูแลสุขภาพสําหรับผู้สูงวัย- ทั้งด้านกายภาพบําบัด สุขภาพจิต การฝึกหายใจที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน และการดูแลสุขภาพ กายใจตนเองเบื้องต้น นอกจากพัฒนาสุขภาพตนเองแล้ว ยังสามารถนําไปช่วยเหลือดูแลคนในครอบครัว หรือในชุมชนได้อีกด้วย3. หลักสูตรทักษะออนไลน์เชิงพาณิชย์- สําหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้ด้านการทําธุรกิจออนไลน์ หรือศึกษาเพื่อพัฒนาด้านสื่อโซเชียลออนไลน์ เพิ่มทักษะผู้สูงวัยในยุคดิจิตอล4. หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ- การเรียนรูเพื่อพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นให้เป็นฟาร์มสเตรย์เพื่อเป็นธุรกิจในท้องถิ่นได้ การเรียนรู้สภาพแวดล้อม รอบตัวๆ เพื่อศึกษาธรรมชาติเบื้องต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นมัคคุเทศ์ในพื้นที่ของตัวเอง และเพื่อการพัฒนาตัวเองของผู้สูงวัยในการพักผ่อนใจและกายได้เรียนจบได้รับใบประกาศยณีบัตรทันที!! ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกรายวิชาสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์โครงการ https://eschool.kku.ac.thโดยมีคู่มือการใช้งานประกอบที่หน้าเว็บไซต์ และหน้าเว็บเพจ Facebook โครงการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ โดยตอนนี้ยังไม่มีกําหนดปิดรับสมัคร

ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มFacebook : facebook.com/eSchoolKKU

LINE : @eschoolkku

โทร. 043-203177

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นนำรถดับเพลิงมาฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเติมความชื้นให้บรรยากาศลดความร้อน
“อนุทิน” จวก พช.-ผู้ว่าฯสกลนคร หลังพบสินค้าโอท๊อปขาดการพัฒนา ย้ำชัดยอมไม่ได้คนต่างชาติมาซื้อภูมิปัญญาไทยเพราะความสงสาร
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ศาลอาญา เพื่อ พัฒนาความสามารถสำหรับงานวิชาการและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่นเดินหน้าสืบจากศพ ค้นหารถต้องสงสัยเชื่อมโยง 3 จังหวัด ส่งนักสืบมือดีไล่ล่าทุกวัน วอนประชาชนช่วยแจ้งเบาะแส
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 3
สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ส่งเสริมด้านระเบียบกฎหมายและจริยธรรม รุ่นที่ 3