วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลราชพฤกษ์จัดงาน Grand Opening 3 ศูนย์คลินิกเฉพาะทาง

โรงพยาบาลราชพฤกษ์จัดงาน Grand Opening 3 ศูนย์คลินิกเฉพาะทาง

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center)
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน (Trauma Center) และ เทคโนโลยีการ
ตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เดินหน้าสู่ศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Grand Opening ศูนย์คลินิกเฉพาะทาง โรงพยาบาลราชพฤกษ์ โดยมี นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.ราชพฤกษ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น, น.ส.เกษศิรินทร์ อภิรัตนวงศ์ รักษาการอำนวยการ ประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น, เจ้าหน้าที่บริหารงาน แพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลราชพฤกษ์ และผู้สนใจเข้าร่วมงาน

สำหรับพิธีเปิดงาน Grand Opening ศูนย์คลินิกเฉพาะทาง จำนวน 2 ศูนย์แพทย์ ได้แก่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Center) ทาง โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ให้บริการตรวจรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่หลากหลายและทันสมัย ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล ตั้งแต่การดูแลในภาวะฉุกเฉิน เช่น การรักษาด้วย ยาสลายลิ่มเลือด (rt-PA) การผ่าตัดสมอง การเฝ้าระวัง ภาวะแทรกซ้อนของโรคเลือดเลือดสมองแบบป่วยใน จนถึงการฟื้นฟูให้ ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน (Trauma Center) ทางโรงพยาบาลราชพฤกษ์ให้บริการช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ครบครัน เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงโดยทีมแพทย์ พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ ตั้งแต่การให้การพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ด้วยความรวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อรักษาผู้ป่วยให้พ้นขีดอันตรายได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งให้เกิดความต่อเนื่องของการรักษา รวมถึงการพักฟื้นร่างกายและจิตใจ จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

เทคโนโลยีการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้เปิดให้บริการตรวจ MRI หรือเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เนื่องจากการตรวจ MRI สามารถให้ภาพที่แยกความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อที่ปกติและผิดปกติได้อย่างชัดเจน เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจอวัยวะภายในและปลอดจากรังสีเอกซเรย์ โดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นความถี่วิทยุ กับอนุภาคโปรตอนที่อยู่ในส่วนประกอบของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดในร่างกาย ทำให้สัญญาณภาพและสัญญาณภาพนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นภาพของอวัยวะภายในจึงทำให้สามารถวินิจฉัยโรคที่แม่นยำยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีบรรยายพิเศษจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง Stroke Center โดย พญ.รัตน์กมล เรืองใสส่อง สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน Trauma Center โดย นพ.จักรภพ จิตพิมลมาศ สาขา ประสาทวิทยา, เทคโนโลยีการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) โดย พญ.ชนิดาภา มหาวีรวัฒน์ สาขา สาขา ศัลยศาสตร์ และ พญ.สุพพัตรา ปิ่นประภาภรณ์ สาขา รังสีวิทยาวินิจฉัยซึ่งการเปิดศูนย์ในครั้งนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์

สำหรับโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดขอนแก่น และอยู่เคียงคู่ชาวจังหวัดขอนแก่นและประชาชนทุกคน มากว่า 29 ปี ให้การดูแลรักษาและให้บริการทางการแพทย์อย่างครอบคลุม และครบวงจร

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg

Loading


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอนแก่นยินดี 1 ใน 64 เมืองทั่วโลก สมาชิกเมืองแห่งการเรียนรู้จากยูเนสโก
จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสื้อสีม่วง-สีเหลืองขายดี ชาวขอนแก่นเลือกซื้อสวมใส่เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รักกรมสมเด็จพระเทพฯ และพร้อมปกป้องสถาบันอย่างเต็มที่
สำนักบริการวิชาการ จัดหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 9 พร้อมศึกษากระบวนการทำงานที่ ศาลแพ่งรัชดา
ขอนแก่น ตรวจเข้มสถานบริการ พบจำหน่ายสุราเดินเวลากำหนดและไม่มีใบอนุญาต 3 ราย
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร UpSkill บุคลากรท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ 2560 รุ่นที่ 2